Díky církvi jsem toho nechala...

15.03.2024

- Já jsem věřící, ve dvaceti letech jsem odevzdala život Pánu Ježíši. Moc mi to tenkrát pomohlo, začínala jsem s drogama, a díky církvi jsem toho nechala.

- To je super! Co to bylo za církev?

- Já nevím, jak se jmenovala, taková ta, jak tam zvedají ruce a zpívají haleluja a modlí se v jazycích. Jenže pak jsem si našla partnera, který bral drogy, a začala jsem brát taky. Do církve už jsem nechodila, protože to nešlo dohromady...

- Takže teď, než vás zavřeli, jste pořád brala?

- Jo, ono to jinak nejde, my jsme taková parta, sami si to vaříme, aby nás to moc nestálo. Ale už nás moc není, někteří jsou zavření, dva spáchali sebevraždu, jedna leží na psychiatrii...

- Snad nechcete taky tak skončit?! Nebylo by lepší, až budete venku, začít zase chodit do té církve? Třeba by vás podpořili v nějaké terapii, pomohli by vám se z toho dostat. A taky Bůh by vám dal sílu!

- Myslíte? No můžu to zkusit, ale nevím...