Dějiny

Můj otec Cyril se po celý život zabýval událostmi, které prožil za svého mládí: druhou světovou válkou a nástupem komunistického režimu. V textu o konci války připomíná některé momenty, které dodnes probouzí bolestné a často protichůdné pocity. Zvlášť silná je pro mě citace Němce Josefa Ratzingera o porážce jeho vlastního státu; nebo informace o...

Dnes si připomínáme křesťany, kteří jsou kvůli své víře pronásledováni. U nás máme, Bohu díky, náboženskou svobodu. Za komunismu jsme ji ale neměli. Pro připomenutí nabízím další z textů mého otce Cyrila, kde popisuje, jak se naší rodiny přímo dotkla komunistická prezekuce.

Včerejšího křtu knihy Spiknutí se vedle antikomunisty Dominika Duky zúčastnila také současná předsedkyně Komunistické strany Čech a Moravy Kateřina Konečná. A to všechno v prostorách arcibiskuspkého paláce, pod obrazem Josefa Berana, který byl obětí komunismu. Jak je možné, že se naše církev nechala zatáhnout do takto skandální akce?

V textech o českých dějinách, které napsal můj otec CYRIL MARTINEK, jsem našel kapitolu s nadpisem SLOVENSKÁ REPUBLIKA (14. 3. 1939 – 25. 2. 1945). Jde o tragickou historii katolického kněze Josefa Tisa, který se stal prezidentem z milosti Hitlera. Autor v rámci svého subjektivního hodnocení ukazuje složitost celé situace. Snaha paktovat se s...

7. dubna 1927 se narodil můj otec Cyril Martinek. Včera by tedy oslavil 97. narozeniny. Zemřel v roce 2018. V důchodovém věku se věnoval sociální nauce církve a studiu moderních českých dějin. Zanechal po sobě mnoho textů. V jednom z nich nabízí svůj pohled na kardinála Štěpána Trochtu, jehož 50. výročí úmrtí jsme si připomněli 6. dubna.