Salesiánský magazín

Jedním z témat synody o synodalitě je role žen v církvi. Zpráva z podzimního zasedání mluví o rovnosti muže a ženy na základě stvoření a o rovnosti všech křesťanů na základě křtu.

V říjnu proběhlo ve Vatikánu první zasedání synody o synodalitě. Poprvé v historii se ho zúčastnili s hlasovacím právem kromě biskupů také laici, včetně asi padesáti žen. Účastníci seděli ve smíšených skupinách kolem kulatých stolů. Do práce malých skupin neměli přístup novináři, každý den ale proběhl brífink, na němž byli o zásadních otázkách...

Od 4. do 29. října 2023 proběho ve Vatikánu první zasedání Synody o synodalitě. Účastníci diskutovali mimo jiné o tom, co je posláním církve v současné době. Konzultace Božího lidu totiž ukázaly, že v pochopení této klíčové otázky dochází k významnému posunu.

V synodním procesu jsme zase postoupili o krok dál. Máme k dispozici tzv. Instrumentum laboris, tedy "pracovní nástroj", který nabízí konkrétní témata a otázky, o nichž by mělo jednat podzimní zasedání v Římě. Také byl zveřejněn seznam účastníků synody: těch, kteří budou mít hlasovací právo, je celkem 375, z toho 275 biskupů, více než 50 kněží,...

V dubnu byl zveřejněn Závěrečný dokument Evropské kontinentální synody. Chtěl bych se dnes zamyslet nad tématem, které je v něm, ale i v dalších synodních výstupech, zmiňováno jako zdroj napětí či nedorozumění. Jde o liturgii. V 66. odstavci se např. píše: "K zamyšlení pro evropskou církev vede skutečnost, že liturgie je často zmiňována v...

Minulou synodní úvahu jsem zakončil informací o právě probíhající Evropské kontinentální synodě. Zapojil jsem se do ní jako jeden z deseti on-line účastníků, nominovaných Českou biskupskou konferencí (další čtyři se účastnili prezenčně). Salesiánskou rodinu zastupovala ještě Zdeňka Švédová, inspektorka sester salesiánek (FMA). A v rámci bulharské...

Koncem října 2022 byl zveřejněn dokument s názvem "Rozšiř prostor svého stanu!" Jde o souhrn reakcí z celého světa na synodní témata, tedy o názory mnoha milionů věřících, kteří se zapojili do místních skupin. Z jednotlivých zápisů byly vytvořeny diecézní syntézy, které pak národní týmy použily k sepsání syntéz za každou biskupskou konferenci. Těch...

Často se setkáváme s tvrzením, že v synodálním procesu nejde ani tak o výsledky, jako o ten proces samotný: církev se učí novému způsobu vnitřní komunikace. Jak tomu konkrétně rozumět? V čem je ten nový způsob odlišný od komunikace, na kterou jsme byli doposud zvyklí?