Salesiánský magazín

Koncem října 2022 byl zveřejněn dokument s názvem "Rozšiř prostor svého stanu!" Jde o souhrn reakcí z celého světa na synodní témata, tedy o názory mnoha milionů věřících, kteří se zapojili do místních skupin. Z jednotlivých zápisů byly vytvořeny diecézní syntézy, které pak národní týmy použily k sepsání syntéz za každou biskupskou konferenci. Těch...

Často se setkáváme s tvrzením, že v synodálním procesu nejde ani tak o výsledky, jako o ten proces samotný: církev se učí novému způsobu vnitřní komunikace. Jak tomu konkrétně rozumět? V čem je ten nový způsob odlišný od komunikace, na kterou jsme byli doposud zvyklí?

Synoda o synodalitě otevřela mnoho témat, kterými žije naše církev, ale dosud se o nich příliš nemluvilo. Dotýkají se i nás salesiánů, našeho života a vztahů, naší výchovné a pastorační práce. V tomto a v dalších číslech magazínu o nich budeme přemýšlet.