Od listopadu 2020 nahrávám každou středu v 18 hod. na facebook farnosti Teplice a na YouTube krátký komentář (max. 10 minut) k aktuálním událostem. Snažím se je interpretovat v duchu sociální nauky církve. Komentáře najdete zde:

Tradiční podoba křesťanství zaniká. Nacházet nové cesty znamená opouštět ty staré.

Co je pravda?

22.05.2024

Na podzim 2021, v době doznívající pandemie, jsem zveřejnil komentář o hledání pravdy. Myslím, že je stále aktuální.

Papež František řekl kdysi při návštěvě evangelické komunity v Římě jednu ze svých šokujících vět: "Kdybychom čekali, až se teologové dohodnou, čekali bychom na eucharistické společenství věčně!"

"Biskup musí někdy kráčet až za lidem, protože samotné stádo má schopnost rozpo­znávat nové cesty." (papež František)

Svět je v úpadku, přichází konec světa, František není papež, synoda je zlo, jen Maria nás zachrání… opravdu?

Lidé často nechtějí patřit k církvi, ale hledají prostor, kde by se mohli zastavit, přemýšlet, čerpat energii. A hledají člověka, který by jim naslouchal a doprovázel je.

Modlíme se za nová kněžská a řeholní povolání, ale přesto jich stále ubývá. Modlíme se špatně? Nebo nám Bůh tím, že neodpovídá, chce něco říct?