Od listopadu 2020 nahrávám každou středu v 18 hod. na facebook farnosti Teplice a na YouTube krátký komentář (max. 10 minut) k aktuálním událostem. Snažím se je interpretovat v duchu sociální nauky církve. Komentáře najdete zde:

Významné osobnosti už desítky let mluví o nutnosti reforem v katolické církvi. Podaří se je konečně uskutečnit?

Postupně se vracím k informacím z jednotlivých biksupských konferencí, které byly prezentovány na Evropské synodě. Zde přináším několik citací ze zemí, které se kloní spíše ke konzervativnímu názorovému směru.

V plzeňské diecézi se otvírá možnost přijímání svátostí pro manžele, kteří žijí v novém neregulérním svazku. Je to podpora hříchu, nebo projev milosrdenství?

Jaká bude naše politika za deset let? To záleží na tom, jací lidé do ní vstoupí.

Základním ekonomickým ukazatelem je hrubý domácí produkt (HDP). Když roste, je všechno v pořádku. Když neroste či dokonce klesá, je to znamení krize. Vede však ekonomický růst vždy ke zvýšení kvality života? Nebo by bylo možné nerůst a přitom žít lépe?

Poznávacím znamením křesťana není to, že chodí do kostela, ale to, že proměňuje náš svět v Boží království.

Kdo bude v nejbližších letech rozhodovat o směřování naší církve? Můžeme to nějak ovlivnit?

V Praze právě probíhá evropská kontinentální synoda. Kdo na ni přijel a co se tam děje? Zážitky on-line účastníka.

Evropská kontinentální synoda začíná už tuto neděli večer, a dokonce v Praze! Setká se na ní 200 zástupců 39 biskupských konferencí, dalších 390 účastníků bude připojeno on-line.