Od listopadu 2020 nahrávám každou středu v 18 hod. na facebook farnosti Teplice a na YouTube krátký komentář (max. 10 minut) k aktuálním událostem. Snažím se je interpretovat v duchu sociální nauky církve. Komentáře najdete zde:

Co když Bůh povolává ženy ke kněžské službě, a církevní autority to ignorují? Existuje důvod, proč by žena nemohla být knězem?

Heslo salesiánské rodiny pro rok 2024 připomíná sen Dona Boska z roku 1824. O čem sním jako salesián dnes?

K diskusi o prohlášení Fiducia supplicans, jímž církev umožňuje žehnání homosexuálním párům.

Vize synodální církve a realita církve české: směřujeme ke změně?

Ježíš se proto narodil, aby Boží krásu a lásku přenesl z nebe do našeho bolestného světa.