Pastorace

Jako salesián se věnuji výchově, vzdělávání a pastoraci mládeže. Setkávám se však i s jinými cílovými skupinami. V této sekci s vámi budu sdílet své pastorační zkušenosti.

Další kapitola z knihy ZTRACENÁ GENERACE? je poněkud delším odborným textem, může však být pro někoho užitečná. Zkoumá pojem "náboženská zkušenost" v kontextu současného dialogu mezi věřícími křesťany a lidmi, kteří hledají své duchovní zakotvení.

Ve své disertační práci v roce 2005 jsem se zabýval pastorací mládeže. Knižně byla vydána pod názvem ZTRACENÁ GENERACE? O duchovním dialogu mezi českou mládeží a katolickou církví. Její téma je stále aktuální. Proto zde budu postupně publikovat některé kapitoly.

V rámci synody hledáme nový model církve, v němž by byli mnohem více zastoupeni i v odpovědných rolích laici. Inspiraci můžeme hledat v Latinské Americe. Měl jsem možnost ji několikrát navštívit a své zkušenosti jsme shrnul v knížce Křesťané v zemi Indiánů. Nabízím zde kapitolu, která se zabývá uvedeným tématem.

Josef Zvěřina, jeden z největších českých teologů, nazval své hlavní dílo Teologie agapé. V úvodu říká, že "teologie se musí rozšířit v theofilii, lásku k Bohu, a o této lásce nejen spekulovat, ale zpívat, trochu i básnit, ale především ji otevřít těm, kdo potřebují lásku."

Na YouTube jsem vyvěsil první čtyři části diskuse, kterou uspořádali studentky a studenti pardubické univerzity 21. listopadu. Bavili jsme se o tom, jak lze žít s křesťanskou vírou v současném Česku. Děkuji Zdeňce Horáčkové a všem organizátorům za pozvání a za živou diskusi.

Zvěřinův text o církvi v kontextu současného synodálního procesu. V čem nás ještě může inspirovat?

Text z roku 2007 o pastoraci povolání v kontextu současné situace české mládeže. Dnes bych k němu mohl leccos dodat, ale základní myšlenky zůstávají.