Pastorace

Jako salesián se věnuji výchově, vzdělávání a pastoraci mládeže. Setkávám se však i s jinými cílovými skupinami. V této sekci s vámi budu sdílet své pastorační zkušenosti.

Na stránkách farnosti Sebranice byly zveřejněny OTÁZKY A ODPOVĚDI provinciála salesiánů Martina Hobzy k případu zneužívání, o němž postupně informujeme. Součástí textu (najdete ho pod původním prohlášením) je i osobní vyjádření obviněného spolubratra Josefa Kopeckého. Doporučuji k důkladnému přečtení a reflexi.

Na podcastu Bez filtru začal nový seriál Katolické pasti. Redaktoři mně dávali náročné otázky: jak si navzájem rozumět, jak vést dialog s těmi, kdo vidí věci úplně jinak, kdo věří nesmyslům apod. Něco jsem jim řekl (je to až ve druhé půlce), ale když to teď poslouchám, tak to není úplně ono. Fakt těžké otázky...

Prohlášení se týká jednání, kterého se v minulosti dopustil P. Josef Kopecký SDB. Předně chci vyjádřit upřímnou lítost a omluvu všem, které jeho jednání přímo či nepřímo poškodilo. Dále chci zabránit neřízenému šíření informací jinými způsoby, chci nabídnout pomoc těm, kdo ji v souvislosti s touto záležitostí potřebují a oznámit, jaká opatření byla...

Být tátou

02.05.2023

Sedm let předtím, než zveřejnila Jiřina Kočí svou zkušenost se sexuálním zneužíváním od katolického kněze, jsem vyprávěl část jejího příběhu ve své knížce Dotýkat se vrcholů (Cesta, 2014). Byl to jen mírně upravený dopis, který jsem jí napsal o šestnáct let dřív, jako dárek k její první svatbě. Oba aktéři byli o publikaci informováni a souhlasili s...

Tak zní letošní "strenna" - heslo na rok, které vydává hlavní představený salesiánů Dona Boska. V komentáři k němu zdůrazňuje, že jsme "rodina, která byla od začátku složena ze zasvěcených mužů a žen a z laiků - těch je přitom naprostá většina. Narodili jsme se s touto intenzivní blízkostí a vzájemně se obohacujeme a doplňujeme." A dnes, kdy si...

Fryšták je kolébkou selasiánského díla v Česku. Po letech komunistického záboru začal tamější dům v roce 1996 opět sloužit výchově dětí a mládeže pod názvem Dům Ignáce Stuchlého. Klíčovou aktivitou jsou Orientační dny pro třídy základních a středních škol. Nedávno vyšel knižně popis devíti nových programů, které se školám nabízejí. Napsal jsem k...