Pastorace

Jako salesián se věnuji výchově, vzdělávání a pastoraci mládeže. Setkávám se však i s jinými cílovými skupinami. V této sekci s vámi budu sdílet své pastorační zkušenosti.

Na YouTube jsem vyvěsil první čtyři části diskuse, kterou uspořádali studentky a studenti pardubické univerzity 21. listopadu. Bavili jsme se o tom, jak lze žít s křesťanskou vírou v současném Česku. Děkuji Zdeňce Horáčkové a všem organizátorům za pozvání a za živou diskusi.

Zvěřinův text o církvi v kontextu současného synodálního procesu. V čem nás ještě může inspirovat?

Text z roku 2007 o pastoraci povolání v kontextu současné situace české mládeže. Dnes bych k němu mohl leccos dodat, ale základní myšlenky zůstávají.

V roce 2006 jsem napsal pro časoips AD Speciál (vycházel 3x ročně v letech 2004-2008) článek o tom, jak mladí lidé vyhledávají mimořádné zážitky. Myslím, že je i dnes docela aktuální.

Přátelé a kolegové z Evangelické teologické fakulty mě loni požádali o recenzi své nové monografie z pastorální teologie. Tato kniha před nedávnem vyšla v nakladatelství Karolinum. Vřele ji doporučuji a přidávám hlavní části svého recenzního posudku.

Chtěl bych připomenout dva nedávné svátky: sv. Benedikta (11.7.), patrona Evropy, zakladatele západního mnišství; Cyrila a Metoděje (5.7.), spolupatrony Evropy, konkrétně její "východní plíce", na kterou kladl důraz papež Wojtyla, ale kterou dnes krutě diskredituje moskevská pravoslavná církev v čele s patriarchou Kirillem. V politice potřebujete...

Prezentace k přednášce o farnosti v pojetí papeže Františka - předneseno 6. 6. 2023 v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.

Na stránkách farnosti Sebranice byly zveřejněny OTÁZKY A ODPOVĚDI provinciála salesiánů Martina Hobzy k případu zneužívání, o němž postupně informujeme. Součástí textu (najdete ho pod původním prohlášením) je i osobní vyjádření obviněného spolubratra Josefa Kopeckého. Doporučuji k důkladnému přečtení a reflexi.