Kázání, která jsem pronesl za téměř čtyřicet let svého kněžství, už by se mohla počítat na tisíce. Zde si můžete přečíst některá z nich, průběžně budu doplňovat další.

Ježíšovi příbuzní nevěděli, co si o něm mají myslet: zbláznil se? Nebo snad je pod vlivem zlého ducha? Anebo je naopak Božím prorokem? Z dalších svědectví víme, že ani Ježíšovi učedníci mu často nerozuměli: když říkal, že jim dá k jídlu své tělo a krev, když tvrdil, že musí zemřít… A přitom jim jistě nelze upírat dobrou vůli a snahu pochopit....

Skutky a listy apoštolů často mluví o mimořádných darech Ducha svatého: jde o zvláštní schopnosti, tzv. charismata (mluvení jazyky, rozlišování duchů, prorokování, konání zázraků), které získali učedníci o letnicích, a pak je předávali dál vkládáním rukou; zpravidla lidem zůstaly k dispozici i pro budoucnost. V prvotní církvi běžný jev, který...

Volba Matěje

12.05.2024

Zpráva o volbě apoštola Matěje ukazuje obecná pravidla pro personální rozhodování v církvi:

Vinný kmen

28.04.2024

Před deseti lety jsem jel na kole do Říma. Zastavil jsem se na La Verně, hoře, kde svatý František dostal stigmata; dnes je na ní klášter a jezdí tam spousta poutníků. Vydal jsem se pěšky po poutnické cestě, která spojuje La Vernu s Assisi.

Pokoj vám!

14.04.2024

Učedníci byli smutní a zmatení. Ježíš jim přináší pokoj.