Tady budu stručně komentovat cokoliv, co se děje kolem nás: dívám se na svět očima křesťana. Přemýšlím o tom, co vidím. Snažím se převést to do slov.

Dnes je to deset let, co byl Jorge Bergoglio zvolen papežem a vybral si jméno František. Protože ho mám rád, posbíral jsem pár osobních střípků, které s k němu vážou, a nabízím vám je v malém medailonku.

V roce 2014 jsem vydal knížku krátkých úvah s názvem DOTÝKAT SE VRCHOLŮ. Některá aktuální témata zde budu postupně nabízet.

V sobotu 18. 2. přijal papež František předsedy a referenty komisí pro laiky při biskupských konferencích. V projevu vyzval všechny, aby obnovili integrální ekleziologii, "jak tomu bylo v prvních staletích, v níž je vše sjednoceno v příslušnosti ke Kristu", a překonali tak "sociologickou vizi, která rozlišuje třídy a společenské hodnosti a která je...

Myslím, že je to poprvé v historii samostatné České republiky, kdy všichni čtyři nejvyšší ústavní činitelé jsou slušní lidé; takoví, kterým nejde na prvním místě o moc ani o peníze, ale o službu všem lidem a našemu společnému dobru.

Na workshop o jinakosti ve vztahu zveme ženy žijící v partnerském vztahu, který není úplně podle šablony. Mohou se při něm potkat třeba ženy rozvedené, které žijí v dalším vztahu, ženy, které z nejrůznějších důvodů nejsou vdané za muže, se kterým sdílí svůj život. Nebo třeba ženy vdané, které se svým manželem život nesdílí, či ženy, jejichž partner...

Před druhým kolem prezidentské volby nabízím cestu, jak dojít k odpovědnému rozhodnutí. Staví na metodě duchovního rozlišování, kterou doporučuje papež František. Popisuje ji takto:

Volím Pavla

17.01.2023

Diskuse, která se rozjela na sociálních sítích po skončení prvního kola prezdientské volby, je vulgární, emocionální, bez racionálnínch argumentů. Útoky ze strany voličů Andreje Babiše, věřících i nevěřících, jsou pouze útoky. Chybí jim rozum, srdce i etika.

Končí rok 2022. Přinesl nám válku na Ukrajině. A dnešní úmrtí emeritního papeže Benedikta možná přinese další otazníky taky do naší církve. Chci vám proto nabídnout poselství k novému roku, které čerpá z moudrosti starých Keltů.

Včera jsem navšítivil koncentrační tábor Brzezinka u Osvětimi. To je ten, který byl vybudován jako továrna na smrt. Za jeden den tam byli schopni zavraždit a spálit až devět tisíc lidí.

Případ Marka Rupnika je bolestný... Svou roli v něm sehrál i kardinál Tomáš Špidlík.