Tady budu stručně komentovat cokoliv, co se děje kolem nás: dívám se na svět očima křesťana. Přemýšlím o tom, co vidím. Snažím se převést to do slov.

Vždycky jsem byl přesvědčený, že milovníkům předkoncilní liturgie nejde jen o liturgii, ale že odmítají i další změny, které koncil přinesl: ekumenický a mezináboženský dialog, kolegialitu v církvi, důstojnost laiků, otevřenost současnému světu, aggiornamento ("zdnešnění") církve atd. Proto jsem považoval Benediktovo velkorysé dovolení ke slavení...

Včera jsme v rámci Hovorů v krčku prožili zajímavou debatu se dvěma muži, kteří spolu žijí v partnerském svazku. Slyšeli jsme, jak hledali Boha i své zakotvení v círvki, s jakým pochopením i nepochopením se mezi křesťany setkávají. Díky za odvážné svědectví a díky všem, kteří si ho přišli poslechnout.

Sním s Ním

16.04.2023

Sním s Ním: pořad na TV Noe, který se zabývá synodou. V pondělí večer jsem tam diskutoval, společně s Pavlem Mikšů a Magdalenou Volkovou, o formaci a vzdělávání kněží.

Dnes je to deset let, co byl Jorge Bergoglio zvolen papežem a vybral si jméno František. Protože ho mám rád, posbíral jsem pár osobních střípků, které s k němu vážou, a nabízím vám je v malém medailonku.

V roce 2014 jsem vydal knížku krátkých úvah s názvem DOTÝKAT SE VRCHOLŮ. Některá aktuální témata zde budu postupně nabízet.

V sobotu 18. 2. přijal papež František předsedy a referenty komisí pro laiky při biskupských konferencích. V projevu vyzval všechny, aby obnovili integrální ekleziologii, "jak tomu bylo v prvních staletích, v níž je vše sjednoceno v příslušnosti ke Kristu", a překonali tak "sociologickou vizi, která rozlišuje třídy a společenské hodnosti a která je...

Myslím, že je to poprvé v historii samostatné České republiky, kdy všichni čtyři nejvyšší ústavní činitelé jsou slušní lidé; takoví, kterým nejde na prvním místě o moc ani o peníze, ale o službu všem lidem a našemu společnému dobru.

Na workshop o jinakosti ve vztahu zveme ženy žijící v partnerském vztahu, který není úplně podle šablony. Mohou se při něm potkat třeba ženy rozvedené, které žijí v dalším vztahu, ženy, které z nejrůznějších důvodů nejsou vdané za muže, se kterým sdílí svůj život. Nebo třeba ženy vdané, které se svým manželem život nesdílí, či ženy, jejichž partner...