christnet.eu

Chtěl bych se vrátit k zážitku z minulého pátku, kdy jsem se ve Staré Boleslavi zúčastnil smírné adorace, diskusního setkání a bohoslužby za oběti sexuálního zneužívání v církvi. Akci vedl biskup Zdenek Wasserbauer. Jelikož jsem se sám s několika oběťmi i pachateli setkal a ten problém mně hodně leží na srdci, chtěl jsem tam nejen být, ale aspoň...

Celý život se učím kázat. Vlastně ani nevím, jak moc jsem se to naučil, protože jen výjimečně dostanu nějakou zpětnou vazbu. O prázdninách si ale užívám kázání z opačné strany. Při cestování, doma i v zahraničí, se většinou účastním bohoslužeb jako "obyčejný věřící". A to se pak dozvídám věci!

Na YouTube Marka Drábka bylo nedávno zveřejněno svědectví ženy, kterou sexuálně zneužíval katolický kněz. Ten po ní zároveň chtěl, aby se u něj z toho hříchu zpovídala (což výslovně zakazuje kanonické právo v kánonu 977: "Rozhřešení spoluviníka z hříchu proti šestému přikázání je neplatné, kromě případu nebezpečí smrti"). Žena tím velmi trpěla, a...