Sociální etika  

Křesťanská etika se zabývá také etickými principy pro dobré fungování společenských institucí. Její závěry jsou formulovány v dokumentech sociální nauky církve. Zde najdete moje příspěvky k těmto tématům.

Takhle zamlženo bylo o víkendu v okolí Centra Mariapoli ve Vinoři. A podobně zamlžená byla i témata, o kterých jsme mluvili (i když i mezi nimi chvílemi prosvítalo slunce, podobně jako na dnešní obloze):