Farní zpravodaj Teplice

Na začátku února jsem měl možnost aktivně se zapojit do evropské kontinentální synody jako jeden z deseti on-line účastníků za Českou biskupskou konferenci. Prezenčními účastníky byli pražský arcibiskup Jan Graubner, národní koordinátor Prokop Brož a členové národního týmu Hana Pohořalá a Josef Mikulášek.

Dnes bych se chtěl s vámi podělit o své první zkušenosti s cyklem křesťanského vzdělávání ve formě rozhovorů, kterému jsme dali název HOVORY V KRČKU.

Během prázdnin došlo ke dvěma zásadním událostem v souvislosti se synodou o synodalitě: 6. července se konalo na Velehradě Národní synodální setkání. Účastníci tam vedli rozpravu o textu národní syntézy, která shrnovala výsledky diskusí ze všech diecézí.

Připravujeme další cyklus křesťanského vzdělávání. Měl by navazovat na synodální proces. Projeví se to jak na jeho formě (nikoli přednášky, ale spíše diskuse s inspirativními osobnostmi) tak i na obsahu (nikoli systematické vzdělávání, ale spíše témata, kterými žije současná společnost i církev).

Dnes bych vám chtěl nabídnout pár informací ze synodních zápisů z celé litoměřické diecéze. Společně s kolegou Radkem Vašinkem, farářem v Hrádku nad Nisou, jsem totiž dostal za úkol připravit naši diecézní syntézu. Spolupracuje s námi taky několik laiků, včetně Petry Kafkové a Jirky Koriťáka z naší farnosti.

Plzeňský biskup Tomáš Holub je naším hlavním odborníkem na otázky války a míru z pohledu křesťanské etiky. Jako vojenský kaplan se zúčastnil bojů v zahraničních misích, 8 let byl hlavním kaplanem české armády, na téma spravedlivé války napsal disertační práci.

Tento příběh nemá s Teplicemi nic společného. Pro poznání naší nedávné církevní historie je však natolik důležitý, že si dovolím ho připomenout. 12. ledna 2021 uplyne 100 let od narození Felixe Davídka. Pocházel z Chrlic u Brna a většina jeho života je spojena s Brnem. Když jsem tam v době normalizace vyrůstal, často jsem se setkával s lidmi z jeho...

To, co v poslední době prožíváme, můžeme přirovnat k mlze: leccos, co bylo dosud jasné, je najednou vzdálené, nejasné, rozmazané. Mlha je horší než tma: když ve tmě rozsvítíte světlo, tak zase vidíte. Když rozsvítíte v mlze, nevidíte nic. Chtěl bych se s vámi zamyslet nad různými podobami té mlhy a hledat cestu, jak z ní ven.

No jistě, budou jiné než jindy, budou covidové, koronavirové, pandemické. Ale maminky, které už jsou devět měsíců těhotné, určitě své děťátko porodí, navzdory pandemii. Taky Ježíšek se o těchto vánocích určitě narodí. A pastýři i mudrci z východu se mu přijdou poklonit. Budou muset mít na tváři roušku a dodržovat dvoumetrové rozestupy, od mudrců...