Farní zpravodaj Teplice

V úterý 20. června byl vydán dokument Instrumentum Laboris (Pracovní nástroj), který má být vodítkem pro diskuse na prvním celosvětovém shromáždění Synody o synodalitě v říjnu 2023. Na stránkách cirkev.cz je k dispozici jeho český překlad.

Jedním z příspěvků naší farnosti k synodě o synodalitě jsou Hovory v krčku, jejichž první sérii jsme prožili v tomto školním roce. Podařilo se uskutečnit šest setkání se zajímavými lidmi, počet účastníků kolísal mezi deseti a pětadvaceti. Možná jsem jich očekával víc (místnost v krčku, tedy nad sakristií děkanského kostela, má kapacitu 40 míst),...

13. dubna byl zveřejněn Závěrečný dokument Evropské kontinentální synody. Postupně jsou publikovány závěry z dalších šesti kontinentálních synod. Od 12. do 19. dubna také zasedala v Římě skupina odborníků, kteří připravují tzv. Instrumentum laboris. Jde o pracovní dokument pro první zasedání řádného generálního shromáždění biskupské synody, které...

Synodní tým brněnské diecéze se odhodlal k zajímavému kroku: Oslovil kněze všech tří moravských diecézí a zeptal se jich, jak vnímají synodní proces. Tématu kněžství se totiž dotkla více než polovina synodních zápisů. A nejčastěji zmiňovaným problémem byla komunikace mezi knězem a laiky.

Na začátku února jsem měl možnost aktivně se zapojit do evropské kontinentální synody jako jeden z deseti on-line účastníků za Českou biskupskou konferenci. Prezenčními účastníky byli pražský arcibiskup Jan Graubner, národní koordinátor Prokop Brož a členové národního týmu Hana Pohořalá a Josef Mikulášek.

Dnes bych se chtěl s vámi podělit o své první zkušenosti s cyklem křesťanského vzdělávání ve formě rozhovorů, kterému jsme dali název HOVORY V KRČKU.

Během prázdnin došlo ke dvěma zásadním událostem v souvislosti se synodou o synodalitě: 6. července se konalo na Velehradě Národní synodální setkání. Účastníci tam vedli rozpravu o textu národní syntézy, která shrnovala výsledky diskusí ze všech diecézí.

Připravujeme další cyklus křesťanského vzdělávání. Měl by navazovat na synodální proces. Projeví se to jak na jeho formě (nikoli přednášky, ale spíše diskuse s inspirativními osobnostmi) tak i na obsahu (nikoli systematické vzdělávání, ale spíše témata, kterými žije současná společnost i církev).

Dnes bych vám chtěl nabídnout pár informací ze synodních zápisů z celé litoměřické diecéze. Společně s kolegou Radkem Vašinkem, farářem v Hrádku nad Nisou, jsem totiž dostal za úkol připravit naši diecézní syntézu. Spolupracuje s námi taky několik laiků, včetně Petry Kafkové a Jirky Koriťáka z naší farnosti.