Farní zpravodaj Teplice

Už týden po svém nástupu do funkce svolal biskup Stanislav Přibyl diecézní synodní tým, aby s ním konzultoval další postup prací. Sešli jsme se čtyři – kromě biskupa také bývalý generální vikář Martin Davídek, farář z Hrádku nad Nisou Radek Vašinek a já. Vzájemně jsme si sdělili své zkušenosti z dosavadního procesu; shodli jsme se, že synoda nás...

Jedním z důležitých témat synody o synodalitě je role žen v církvi. Souhrnná zpráva z podzimního zasedání mluví o rovnosti muže a ženy na základě stvoření, a o rovnosti všech křesťanů na základě křtu. Zdůrazňuje také, že "Ježíš považoval ženy za rovnocenné účastníky dialogu: hovořil s nimi o Božím království a přijímal je mezi své učedníky, jako...

Těsně před vánočními svátky došlo k události, která má velký význam pro budoucnost naší diecéze: novým litoměřickým biskupem byl jmenován Stanislav Přibyl. Většinou nás to nepřekvapilo, protože Přibyl v naší diecézi působil sedm let jako generální vikář (2009-2016) a dodnes zůstává duchovním správcem poutního místa Horní Police. Má i další...

Krátce před vánočními svátky obdrželi biskupové celého světa dopis z Generálního sekretariátu synody, který určuje harmonogram prací na příští rok. Měly by se odehrávat na několika úrovních.

Účastníci prvního zasedání synody o synodalitě, které se konalo 4.-29. října ve Vatikánu, vydali dva dokumenty. Prvním je List Božímu lidu, v němž informují, co na synodě prožívali a jakým směrem se ubíralo jejich uvažování. Shodli se na tom, že základní postoj církve spočívá v naslouchání:

V neděli 29. října skončilo první zasedání synody o synodalitě. Před uzávěrkou tohoto zpravodaje nebyl ještě známý text závěrečného dokumentu. Žádná zásadní rozhodnutí však nečekejme, protože synoda bude pokračovat ještě příští rok. Až po jejím skončení by měl papež vydat apoštolskou exhortaci, v níž nám předloží výsledky celého procesu.

Jedním z témat podzimní biskupské synody, které stále silněji rezonuje i v české církvi, je mocenské a sexuální zneužívání ze strany kněží a dalších církevních pracovníků. Naše salesiánská provincie postupně zveřejnila případy dvou spolubratrů, kteří byli z takového jednání obviněni, do jisté míry svou vinu přiznali a jejich situace stejně jako...

V úterý 20. června byl vydán dokument Instrumentum Laboris (Pracovní nástroj), který má být vodítkem pro diskuse na prvním celosvětovém shromáždění Synody o synodalitě v říjnu 2023. Na stránkách cirkev.cz je k dispozici jeho český překlad.