Putování

Putování mně pomáhá odreagovat se od všedních starostí, záskat nadhled, poznávat přírodu, kulturu, dějiny. Vyhledávám především místa, která mají duchovní náboj. S některými z nich se můžete seznámit v této sekci.

V poslední době jsem si oblíbil dvoudenní cesty na kole: vyjedu kolem poledne, dojedu do nějakého zajímavého cíle, prohlídnu si ho a přespím, druhý den vyrazím po ránu zpět (samozřejmě jinou cestou) a po poledni jsem doma. Souvisí to s tím, jak mně pomalu ubývají síly: jednodenní stokilometrovky už mě docela zmáhají, ale takhle ujedu za dva dny...

První ocelová loď s parním pohonem, která se vydala na cestu přes Atlantik a pak mnoho let brádila oceány po celém světě. V době svého vzniku (1843) největší ocelová loď, jakou kdy člověk postavil. Vešlo se do ní až 700 cestujících. Dnes je zakonzervována v suchém doku, takže je možné si ji prohlédnput i zespodu.

Tak velkou lodí, a tak daleko, jsem ještě nikdy nejel. Trajekt Rosslare - Pembroke, 50 mil, 4 hodiny. Počasí příznačné - vítr, zima, mlhavo. Loď poloprázdná, spousta prostoru. Tak jsem si to náležitě užil. A v přístavu po mně ani nechtěli pas...

Kopec, který odedávna lidi fascinuje: spojili s ním legendu o Josefovi z Arimatie, svatém gralu a králi Artušovi, dole postavili veliký klášter. Dnes se tam chodí lidé modlit, vnímat krásu nebo čerpat energii ze země, větru a slunce. Já jsem za těch pár hodin zakusil ze všeho aspoň trošku...Až dodatečně jsem zjistil, že ta věž na kopci je zbytek...

DUBLIN

14.07.2023

Hlavní město Irska je multikulturní metropolí, ale zároveň má silnou historickou identitu. Strávil jsem v něm čtyři noci, ale jenom jeden celý den. Obrázky, které nabízím, ukazují velikou pestrost tohoto města.

Hrad ze 12. století, katedrála ze 13., jedna ze dvanácti irských válcových věží... A to všechno z místního vápence, který získává svým zpracováním černý lesk. Prostě středověké město.

Pozůstatky nejstaršího a nejdůležitějšího cisterciáckého opatství v Irsku. Jako všechny ostatní kláštery byl i tento zrušen Jinřichem VIII. v roce 1540. Navštívil jsem ho s rodinou svých českých přátel, kteří žijí v Dublinu.

Tento klášter založili mniši z podobného - a známějšího - francouzského poutního místa Le Mont-Saint-Michel. Tvoří šestý bod Michaelova meče. I tento ostrov je v době odlivu přístupný po souši. Na rozdíl od toho francouzského zde však není most, takže při přílivu se jezdí na lodičkách.

Jedna z nejkrásnějších anglických katedrál - zachytil jsem ji při zapadajícím slunci, které nádherně ozařovalo hlavní průčelí. Uvnitř se nachází spousta zajímavých detailů - třeba andělský orchestr nebo nejdelší celistvý gotický strop na světě.

Z jedné strany na něj vede most, z druhé trajekt. Na dohled Skellig Michael a mnoho dalších ostrovů a poloostrovů. Obešel jsem ho za den, vystoupal na oba jeho nejvyšší kopce (292 a 319 m). A neustále se kochal...