Synoda o synodalitě

Od počátku jsem se aktivně zapojil do synodálního procesu zahájeného papežem Františkem. Zde s vámi chci sdílet své názory a zkušenosti.

Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný pražský biskup, se účastní za Českou republiku jako jediný delegát XVI. generálního shromáždění synody, které probíhá v Římě. V rozhovoru pro Tv Noe přiblížil atmosféru těchto setkávání.

V neděli 22. 10. jsem ve Vertikále Českého rozhlasu Plus povídal o synodě. Je tam víc témat, ta moje část je v prvním díle v čase 3:45-13:30. Ale zajímavé je to celé! Ve druhé části mluví můj kolega z Jaboku a dobrý kamarád Petr Jandejsek.

Včera začalo projednávání posledního, čtvrtého modulu přípravného dokumentu Instrumentum laboris. Celý dopolední program v plénu byl živě vysílán na vatikánském YouTube kanálu. Promluvil na něm relátor synody kardinál Hollerich, úvahy k tématu nabídli dominikán Timothy Radcliffe a koordinátor teologických expertů Dario Vitali.

--- "Chudí lidé mají mnoho tváří: vyloučení, migranti, oběti klimatických změn, a dokonce i ženy a řádové sestry, které jsou v některých částech světa považovány za občany druhé kategorie."

Začal druhý týden. V tom prvním si účastníci navzájem sdělovali své zkušenosti a svá očekávání, a učili se synodnímu způsobu konverzace, jehož podstatným rysem je naslouchání druhým a naslouchání Duchu svatému.

Dnes se po celý den jedná v plénu. Zástupci skupin referují o včerejších diskusích, kdy si sdělovali zkušenosti z dosavadního synodního procesu.

Včera bylo ve Vatikánu zahájeno první zasedání synody o synodalitě. Poprvé v historii se ho účastní kromě biskupů také laici, včetně asi padesáti žen. Účastníci sedí ve smíšených skupinách kolem kulatých stolů, které "připomínají, že nikdo z nás není protagonistou synody. Tím je Duch svatý, a pouze se srdcem, které je plně připraveno nechat se vést...

Těsně před zahájením synody vydal papež František novou encykliku Laudate Deum – Chvalte Boha. Navazuje na encykliku Laudato sii z roku 2015; ještě silnějšími argumenty a naléhavějšími slovy vyzývá lidi k rychlým akcím pro záchranu našeho životního prostředí.

Je důležité hledat a poznávat pravdu. Přitom se však setkáváme s lidmi, kteří chápou pravdu jinak než my, jejichž názor se liší od toho našeho, často přímo diametrálně. Může se to týkat věcí morálky, víry či politiky, a může jít i o lidi z naší vlastní rodiny či církve.