Synoda o synodalitě

Od počátku jsem se aktivně zapojil do synodálního procesu zahájeného papežem Františkem. Zde s vámi chci sdílet své názory a zkušenosti.

Mám-li psát o svých synodních zkušenostech, musím začít rozporuplným pocitem naděje i beznaděje, který jsem prožíval na podzim 2021. Papež nás vyzývá k otevřené diskusi. Ale jak zajistit, aby její výsledky nebyly smeteny ze stolu, stejně jako před dvaceti lety při českém církevním sněmu?

V souvislosti se jmenováním nových sídelních biskupů nabízím další z textů Josefa Zvěřiny. Jeho prorocký hlas je aktuální i po padesáti letech.

Včera se naposledy sešel náš diecézní synodní tým: biskup Stanislav Přibyl, bývalý generální vikář Martin Davídek, farář v Hrádku nad Nisou Radek Vašinek a já. Prodiskutovali jsme připravený návrh syntézy zápisů z pěti diskusních skupin, mírně jsme ho zkrátili a jednomyslně schválili. Teď putuje na Českou biskupskou konferenci, která vytvoří...

Výsledkem podzimního zasedání Synody o synodalitě je závěrečná Sourhnná zpráva s názvem Synodální církev v misijním poslání. Připravil jsem z ní stručnou prezentaci pro své přednášky v Českých Budějovicích, v Plzni a ve Zlíně. Zde ji dávám k dispozici i vám.

Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný pražský biskup, se účastní za Českou republiku jako jediný delegát XVI. generálního shromáždění synody, které probíhá v Římě. V rozhovoru pro Tv Noe přiblížil atmosféru těchto setkávání.

V neděli 22. 10. jsem ve Vertikále Českého rozhlasu Plus povídal o synodě. Je tam víc témat, ta moje část je v prvním díle v čase 3:45-13:30. Ale zajímavé je to celé! Ve druhé části mluví můj kolega z Jaboku a dobrý kamarád Petr Jandejsek.

Včera začalo projednávání posledního, čtvrtého modulu přípravného dokumentu Instrumentum laboris. Celý dopolední program v plénu byl živě vysílán na vatikánském YouTube kanálu. Promluvil na něm relátor synody kardinál Hollerich, úvahy k tématu nabídli dominikán Timothy Radcliffe a koordinátor teologických expertů Dario Vitali.