Synoda o synodalitě

Od počátku jsem se aktivně zapojil do synodálního procesu zahájeného papežem Františkem. Zde s vámi chci sdílet své názory a zkušenosti.

V roce 1998 jsme ve Fryštáku založili skupinu s názvem Starost a naděje, v níž jsme uvažovali o reformě církve. Ten příběh je zajímavý v souvislosti se současným synodním procesem. Jelikož ho málokdo zná, chci vám ho připomenout. V úvodu nabízím vysvětlující text, který jsem napsal roku 2002, pak následuje plné znění Listu pastýřům.

V týdnu od 5. do 12. února se konala v Praze evropská kontinentální synoda. Jde o další krok v synodním procesu, který zahájil papež František na podzim 2021. Setkání zástupců všech 39 biskupských konferencí bylo silným zážitkem nejen pro přímé účastníky (za ČR Jan Graubner, Hana Pohořalá, Prokop Brož a Josef Mikulášek), ale i pro dalších 270...

Obdivuhodnou práci předvedli členové redakční skupiny, kteří od včerejšího večera zpracovávali text závěrečného dokumentu. Jeho čtení trvalo přes hodinu a půl, musel se k tomu o 40 minut prodloužit ranní blok. Je to pokus o skutečně věrnou reprodukci všech názorů, často protichůdných, které na synodě zazněly. V následné hodinové diskusi zazněly...

Každý den se děje něco nového. Dnes třeba jsem se poprvé (a naposledy) dostal do on-line diskusní skupinky. Bylo to určitě zajímavější, než sledovat příspěvky v plénu. Celkem se nás sešlo 11 - z Česka Zdeňka Švédová, Petr Šikula a já, jeden Slovák, Ukrajinec, Slovinec, ostatní (asi) Italové a Italky. Názory opět různorodé - na jedné straně: "když...

V pondělí došlo k incidentu, který se možná zapíše do dějin této synody: aktivista Ladislav Koubek rozdával účastníkům u vchodu do hotelu dopis, v němž popsal svou zkušenost se sexuálním zneužíváním v církvi, a požadoval, aby se církev k těmto případům jasně postavila. Po chvíli přišlo šest ozbrojených policistů a zabránili mu v přístupu k hotelu....

Synoda byla zahájena v neděli večer mší svatou ve Strahovském klášteře. Prý tam všichni tak promrzli, že ještě celý další den rozmrzali. V pondělí 6. února v 9 hodin začalo pracovní jednání. Arcibiskup Graubner všechny přivítal a prohlásil, že je sice pěkné poslouchat se navzájem, ale že je potřeba poslouchat taky slovo Boží. Pak zazněla úvaha...

Od Konstantina do 20. století byla církev postavena na monarchickém - klerikálním systému: vládne vrstva nadřazených úředníků (kněží a biskupů), ostatní věřící nemají žádný podíl na rozhodování. Pak tři fáze probuzení laiků: katolická akce (apoštolát laiků pod vedením biskupů), II. vatikánský koncil (stejná hodnota a lidská důstojnost laiků a...

V únoru se bude konat v Praze evropské kontinentální zasedání Synody o synodalitě. Náš národní tým teď připravuje syntézu z reakcí Božího lidu na dokument "Rozšiř prostor svého stanu". Přinášíme příspěvek litoměřické diecéze.

V letošním roce bude pokračovat synodální proces na úrovni biskupských konferencí a kontinentálních synod, na podzim se pak sejdou biskupové z celého světa v Římě. Jejich cílem bude projednat podněty, které vzešly z konzultace Božího lidu, a vybrat z nich ty problémy, které bude třeba přednostně řešit. Na ně se během dalšího roku zaměří odborné...