Universum

Myšlenka, že tradiční církevní podoba křesťanství v Evropě (a možná postupně i ve zbytku světa) zaniká, není nějakým chmurným proroctvím, ale konstatováním skutečnosti. Můžeme hledat příčiny tohoto stavu – tím se zabývají historikové; můžeme přemýšlet, jak tento vývoj na poslední chvíli zvrátit a tu starou církev znovu probudit k životu – o to se...

Anketní otázka: Máme číst a brát vážně knihy s duchovní tématikou od autora, o němž víme, že s "velmi vysokou mírou věrohodnosti" páchal závažné sexuální přečiny? Máme (a jak?) meditovat nad jeho obrazy? Může člověk-autor ničit druhé lidi ("zabíjet je", jak o sexuálním zneužívání hovoří papež František) a přitom tvořit (texty či výtvarné umění)...

Rozhovor

24.08.2022

Jsi kněz, zapojený do farní pastorace, vězeňský kaplan, věnuješ se lidem, zasaženým sexuálním zneužíváním v církvi, učíš na VOŠce, natáčíš pravidelně hodně otevřené komentáře na youtube. To není úplně běžný pracovní rozvrh kněze, co tě k tomu dovedlo?

Chudoba

16.02.2022

Tento text vychází z příspěvku na provinciální kapitule Salesiánů dona Boska v lednu 2022. Jeho cílem bylo ukázat na různé podoby chudoby, s nimiž se setkáváme v našem prostředí, a vnímat je jako výzvu pro naši výchovnou a pastorační činnost. Vedle chudoby materiální jsme se zaměřili zejména na chudobu ve vzdělání a výchově, na chudobu morální a...

Věřících přibývá, ale křesťanů ubývá. Prožíváme "odpoledne křesťanství"?