Duchovní obnova v Doubravníku

10.12.2023

V Doubravníku se sešlo společenství všech generací – od dvouměsíčních dvojčat po 84letou babičku. Nemusel jsem moc přednášet, spíš jsme diskutovali.

Téma: JAK HLEDAT POKOJ V NEPOKOJNÉM ČASE?

• Nacházet pokoj v Bohu: SPIRITUALITA

• Prožívat pokoj v církvi: SYNODALITA

• Vnášet pokoj do společnosti: SOLIDARITA

V některých věcech jsme si nerozuměli, různí účastníci prezentovali hodně odlišné názory. Diskuse se pak točila kolem toho, jak si zachovat vlastní identitu a zároveň mít v úctě lidi, kteří myslí a jednají jinak; jak hledat v církvi společný názor a zároveň respektovat, že v některých názorech se můžeme lišit a není to špatně; jak unést to, že naše vlastní děti přestanou chodit do kostela a distancují se od církve…

Při mši jsme si připomněli svatého Juana Diega, jemuž se zjevila Panna Maria roku 1531 v mexickém Guadalupe. Zpráva o tom pomohla k rychlému rozšíření křesťanství v Latinské Americe. Pro místní obyvatele to znamenalo velkou kulturní proměnu, která však byla často vynucována násilím. Může být i naše současná kultura proměněna evangeliem? A jakou cestou k tomu směřovat?