„Jako kvas v dnešním světě. Laický rozměr salesiánské rodiny.“

30.01.2023

Tak zní letošní "strenna" - heslo na rok, které vydává hlavní představený salesiánů Dona Boska. V komentáři k němu zdůrazňuje, že jsme "rodina, která byla od začátku složena ze zasvěcených mužů a žen a z laiků - těch je přitom naprostá většina. Narodili jsme se s touto intenzivní blízkostí a vzájemně se obohacujeme a doplňujeme." A dnes, kdy si uvědomujeme důstojnost a poslání laiků, už nemůžeme ani pokračovat v představě, že jen salesiáni řeholníci celé toto hnutí vedou a určují jeho směr. Ne, je to společné dílo všech. Z toho pak plynou zásadní důsledky:

  • Všichni společně máme být kvasem v dnešním světě; proměňovat tento svět tak, aby lépe odpovídal hodnotám evangelia, aby respektoval důstojnost každého člověka a směřoval ke společnému dobru. "Pro všechny laické i zasvěcené členy salesiánské rodiny je a musí být svět, společnost, ekonomika a politika, sociální činnost, každodenní život teologickým místem setkání s Bohem." Pastorační důraz - v kázáních, katechezích, výchově - už tedy nemá směřovat primárně na náboženské úkony (modlitba, svátosti, duchovní život...), ale na plnění tohoto poslání.
  • Počet zasvěcených se zmenšuje: v devadesátých letech bylo v naší provincii přes 200 salesiánů řeholníků, dnes je nás 115. To ale nemusí znamenat snížení kvantity ani kvality naší práce. Protože laici mohou mít stejné vzdělání a mohou pracovat ve výchově dětí a mládeže stejně kvalitně jako řeholníci. De facto už se to děje: v čele mnoha našich zařízení stojí laici; naprostou většinu zaměstnanců tvoří laici. V belgické provincii mají salesiáni 35 škol, tisíc učitelů, ale na většině z nich vůbec žádný salesián řeholník nepracuje.
  • Na společném dobru je třeba spolupracovat s kýmkoli, kdo má stejný cíl. Není to jen náš speciální úkol, který nikdo jiný neudělá. Hlavní přestavený dokonce výslovně říká, že si nemáme hlídat "autorská práva". Proto spolupracujeme s výchovnými a sociálními institucemi státními, soukromými i neziskovými, a navzájem se doplňujeme. A naopak: ve svých institucích zaměstnáváme i nevěřící lidi, pokud sdílí stejný cíl. Proto se také jako křesťané zapojujeme do podnikání, do politických stran, do necírkevních organizací, které pracují na společném dobru.
Být kvasem v dnešním světě. To je program nejen pro celou salesiánskou rodinu, i pro každého křesťana. Další inspirace najdete v komentáři hlavního představeného Angela Artime, který je dostupný zde (ve slovenském překladu).
Být kvasem v dnešním světě. To je program nejen pro celou salesiánskou rodinu, i pro každého křesťana. Další inspirace najdete v komentáři hlavního představeného Angela Artime, který je dostupný zde (ve slovenském překladu):