Křesťanské vzdělávání dialogickou formou

16.09.2022

Připravujeme další cyklus křesťanského vzdělávání. Měl by navazovat na synodální proces. Projeví se to jak na jeho formě (nikoli přednášky, ale spíše diskuse s inspirativními osobnostmi) tak i na obsahu (nikoli systematické vzdělávání, ale spíše témata, kterými žije současná společnost i církev).

Setkání budeme konat v místnosti nad sakristií děkanského kostela (v krčku, u věžiček). Je tam přístup přímo z venku, což by mohlo přilákat i zájemce, kteří nejsou zvyklí chodit na faru. Zároveň by se každá akce streamovala a pak by zůstala vyvěšená na YouTube. Inspiraci pro tento typ vzdělávání čerpáme např. z diskusí v Praze na Dominikánské 8 nebo z Žabovřeských rozmlouvání Zdeňka Jančaříka v Brně.

Setkávat se budeme pravděpodobně ve čtvrtek v 18 hodin. Termíny nebudou pravidelné, ale vyhlásíme je vždy s dostatečným předstihem. Rádi bychom zorganizovali alespoň jednu akci každý měsíc.

V září chceme diskutovat o synodálním procesu s lidmi, kteří vidí do jeho zákulisí. Po komunálních volbách bychom se rádi zeptali místních křesťanských politiků, jak chápou roli víry a křesťanské etiky ve svém veřejném působení. Také bychom chtěli slyšet zkušenost lidí, kteří se z různých důvodů dostávají na okraj společnosti nebo církve (např. ženatý kněz, homosexuál žijící v partnerském vztahu, rozvedení manželé, vězni, drogově závislí...). Budou nás ale zajímat i názory odborníků na různé etické otázky (válka a mír, ochrana přírody, bioetika...) nebo zkušenosti lidí, kteří pracují v křesťanských médiích, školách či sociálních organizacích.

Tohle množství témat nevyčerpáme za rok, možná ani za dva. Hodně však bude záležet na tom, jak se program rozběhne a jaký o něj bude zájem. Proto prosím všechny o modlitbu a zároveň o podporu jakoukoliv formou: od technického a organizačního servisu přes tipy na témata a hosty až po propagaci ve vašem okolí.