Mystika chůze

19.07.2023

Asi tak po pěti šesti dnech chůze

nebo po stovce kilometrů

nebo po pěti tisících výškových metrech

už tě nohy nesou samy

To ony si vybírají místo, kam došlápnout

ony určují tempo při změně terénu

Cítíš úžasnou souhru celého těla

svalů, srdce, nervů, plic

A zároveň si uvědomuješ

že jsi součástí toho světa, jímž procházíš

že jsi propojen s těmi loukami, lesy a horami

po kterých šlapeš,

že ta kráva, která se pase u cesty, je tvoje sestra

a kamzík, který přeběhne po skále, je tvůj bratr

Jednota všech orgánů těla

jednota těla s duší

jednota člověka s přírodou

jednota světa s Bohem

V tom hlubokém souladu jdeš dál

a nohy tě nesou