NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

21.01.2024

Někdy mi lidé říkají: Bibli čtu každý den. Za pár let ji přečtu celou, a pak začnu zase od začátku. Úplně jí nerozumím, ale netrápí mě to, mám dobrý pocit, že jsem v kontaktu s Bohem.

Jenže Bible není jen na čtení. Bible má proměňovat náš život. Proto bychom jí měli rozumět, což není snadné. Vznikala v době, kdy bylo běžné mnohoženství, otroctví, útočné válčení… - věci, které dnes odsuzujeme. Najdeme v ní citace na obhajobu jakéhokoli, třeba i hloupého názoru. Třeba dnes: "Ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli." (1 Kor 7,29) Které ženě by se to líbilo?

Bibli studují odborníci, kteří zkoumají její jazyk, dějiny, kulturu atd., a snaží se aplikovat její poselství na současnost. Potřebujeme znát výsledky jejich práce, abychom jí správně rozuměli. A potřebujeme světlo Ducha, abychom v ní našli poselství právě pro svůj život.