Nejistota (7. neděle velikonoční)

21.05.2023

Našel jsem kázání ze 7. neděle velikonoční roku 2020. Promítá se do něj čas nejistoty po první vlně covidu. Stojí za to si ho dnes připomenout - pandemie sice skončila, ale nejistotu prožíváme stále.

Připadám si jako apoštolové v oněch deseti dnech mezi nanebevstoupením a letnicemi. Čtyřicet dnů se setkávali s Ježíšem, ale už ne tak jako dřív: vždycky se zjevil a zmizel. Pak zmizel navždycky. Oni zůstali zavření ve večeřadle, zmatení, bezradní, bez jistot a perspektiv. Ale přišel hukot z nebe, ohnivé jazyky, naplnění Duchem svatým. Přesně jak jim to Ježíš slíbil: "A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy." Najednou pochopili smysl všeho, věděli, co to znamená, začali kázat a "ten den se k nim připojilo na tři tisíce lidí."

My teď také žijeme v jakémsi mezičase, kdy se probouzíme z virové krize a klademe si otázku, co to všechno znamená, co nám tím Bůh chce říct, kam nás to vede. A taky co nás čeká dál. Vzpamatovávání z koronaviru bude rozpačité a pomalé. Je stále tady, nemáme proti němu ani vakcínu ani lék. Zatím toho o něm víc nevíme, než víme. Mohou přijít další vlny, ale nemusí. Mohou se otevírat hranice, ale taky se mohou zavírat. Teď nás může být v kostele sto, za pár týdnů možná 500, ale možná taky jen 15. To nás vede k pokoře. Zvykli jsme si, že žijeme v krásném světě, máme vysokou životní úroveň, svobodu vyznání, shromažďování i cestování, kvalitní zdravotnictví, naše věda umí vyřešit všechny problémy. Stačil jeden neviditelný virus – a to všechno jsme ztratili!

Najednou vidíme, jak velká je naše zranitelnost, nevědomost, nejistota: překvapit nás může nejen koronavirus, ale i mnoho dalších věcí (sucho, globální oteplování, záplavy, výsledky voleb, ekonomická krize). A ještě míň toho víme sami o sobě, o lidském nitru: všichni hřešíme, nikdy nevíme, co můžeme očekávat od druhých, ale ani od sebe. Vězeň, který žil hezkým životem, rodina s dvěma dětmi, a najednou byl odsouzen na 8 let. Musel všem přiznat, že obchodoval s drogami. Nikdo by to do něj neřekl. Konvertita, pár let předtím prodělal roční katechumenát a nechal se pokřtít s celou rodinou. Představte si zklamání jeho blízkých, i jeho samého. Přesto ho nezapudili, ale dál ho podporují.

Nejistota je velmi nepříjemná. Vidím to na lidech ve vazbě: jsou ve věznici, izolovaní od svých blízkých, neví, co kdo proti nim svědčí, neví, zda budou propuštění nebo dostanou deset let. Trpí depresí, myslí na sebevraždu. A přiznání, že nevíme, nás činí zranitelnými i na svobodě. Když se hlásíte na školu nebo do zaměstnání a nevíte, zda vás přijmou. Když vás začne zlobit zdraví, chodíte na vyšetření a nevíte, jaká přijde diagnóza. Když se vaše dítě zamiluje a vy jako rodiče si nejste jisti, zda je to pro ně ten pravý.

Co si tedy dnes můžeme odnést? Zjistili jsme, že svět ani život není tak úplně v našich rukou, jak jsme si to ještě před půl rokem mysleli. O to víc potřebujeme prožít, že jsme v rukou Božích! "Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven." Ano, naší jistotou je Bůh! On chce, abychom žili, on nám dává naději, i navzdory nejistotám tohoto světa. Pak nám Bůh pošle Ducha pravdy, a pochopíme; ne lidským způsobem, že bychom najednou věděli, kde se vzal virus a kdy přijde další vlna, ale duchovně: budeme žít v pokoji v nejistotě světa, protože budeme zakotveni v jistotě Boží.

Před 100 lety, 24. 6. 1920 se narodil Jan Bula – kněz, který byl v roce 1952 odsouzen a popraven komunisty. V posledním dopise před popravou napsal: "Měl jsem mnoho plánů, a stačí maličkost a je po všem. Ale nač si nad tím lámat hlavu. Největší posilou je mi to, že jsem věrně sloužil Bohu až do konce."