Otcové a synové

14.09.2022

Centrum pro rodinu pod vedením Františka Růžičky z Krupky už mnoho let organizuje sérii víkendů pro otce s dospívajícím synem. Jako kněz je většinou doprovázel salesián Jaroslav Mikeš, který letos v červenci nečekaně zemřel. Proto jsem byl vyzván, abych se do této akce zapojil. Myslím, že pro většinu otců i synů to byl zážitek, na který jen tak nezapomenou. Otcové si uvědomili, že jejich synové už nejsou malé děti, synové vnímali otcovské přátelství, a to všechno s vědomím Božího vedení.