Realita je důležitější než idea (Jan 9,1-41;   4. neděle postní)

19.03.2023

Je to jako dialog hluchých: on jim říká, že Ježíš ho uzdravil, proto musí být prorok. Oni tvrdí, že Ježíš je hříšník, proto ho nemohl uzdravit. On popisuje realitu; oni věří svému přesvědčení, i když je v rozporu s realitou. Když Ukrajinci našli v Buči stovky mrtvých, tvrdili Rusové, že tam žádní mrtví nejsou. Věřili své ideologii, i když byla v rozporu s realitou. V Katechismu máme napsáno, že homosexuálové jsou povoláni k celibátu. Ale já jsem potkal nejednoho homosexuála, který toužil po vztahu, po lásce, a povolání k celibátu necítil. Možná taky věříme své ideologii, i když je v rozporu s realitou.

Papež František ale tvrdí, že realita je důležitější než idea: "Realita jednoduše je, idea se vypracovává. Mezi oběma se musí odvíjet soustavný dialog, přičemž idea se nesmí oddělovat od reality. Je nebezpečné žít v říši pouhého slova, obrazu, sofismatu." (Evangelii gaudium 231)

Platí to i v oblasti víry: mnozí jsme prožili Boží blízkost, máme zkušenost Boží lásky a jeho vedení. Přesto většina lidí tvrdí, že Bůh neexistuje. Věří své ideologii, i když je v rozporu s realitou.