Rozšiřování hranic

29.04.2024

Vždycky, když objevuji něco nového
      nastavuji si vyšší cíle
      a tak rozšiřuji své hranice

Znamená to
      stále se učit
      podstupovat stále větší rizika
      podávat stále vyšší výkony
      chápat stále více lidí a názorů

Ale taky to znamená
      rozejít se s některými názory
            které jsem dříve hájil
      vydržet nesouhlas lidí
            kteří se mnou dříve souhlasili
      dostat se do konfliktu s lidmi
            kteří zůstávají na místě

Přesto má smysl jít po cestě objevování:
      protože mě přibližuje k pravdě
      protože zkvalitňuje mou službu
      protože dává smysl mému životu
      protože mě vede k Bohu