Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu

02.06.2024

"Láska je víc než přikázání" (Häring). Někdy je třeba ve jménu lásky porušit literu zákona. Etika to vyjadřuje pojmem EPIKEIA, který různí autoři definují takto:

  • Aristoteles: oprava zákona tam, kde zákon pro svou obecnost nedostačuje;
  • Tomáš Akvinský: vyšší pravidlo lidského chování;
  • Damián Němec: mimozákonná spravedlnost na základě úsudku vlastního svědomí;
  • Slovník cizích slov: smysluplný výklad zákona, plnění norem nejen podle litery, ale také podle ducha.

Příklady využití epikeie:

  • práce v neděli, potřebná pro společnost: zdravotníci, řidiči, faráři apod.
  • péče o malé děti, kvůli níž nelze dodržet např. pravidelnost modlitby
  • rozvedená žena vstoupí do nového, církevně neplatného manželství, pro dobro své a svých dětí
  • nabídka sv. přijímání při společné bohoslužbě i nekatolíkům, v zájmu prohloubení ekumenického společenství
  • nedodržení zákazu umělé antikoncepce v zájmu kvality manželského vztahu

Jistě lze najít mnoho dalších podobných situací. Nejvyšší instancí je vždy svědomí.