Úkolem politika je rozdělovat národ

25.06.2022

Do věznice byl přijat bývalý vysoce postavený politik, odsouzený za korupci při zadávání veřejných zakázek. Projevil zájem o setkání s kaplanem, po prvním seznámení se s ním scházel každý týden k individuálnímu rozhovoru. Nejevil zájem o náboženství, ale byl rád, že může vést dialog se vzdělaným člověkem o různých kulturních, filozofických i politických otázkách. Komunikace byla vedena kultivovanou formou, s věcnou argumentací, se zájmem naslouchat odlišným názorům.

Na kaplanovu zmínku o pevných etických zásadách reagoval tento vězeň takto: "Ano, já vám rozumím. Vy jste zakořeněn ve své víře a svých zásadách, máte se tedy o co opřít a na čem stavět. Já to ale nemám, já jsem nebyl veden k pevným hodnotám, já mám svou etiku mnohem volnější. Rozumím, proč vy se svých zásad držíte, a vážím si toho. Sám ale nemám potřebu se jich držet taky."

Ve stejném duchu kaplanovi vysvětlil, proč v době své politické kariéry často měnil názory, říkal veřejně nepravdy a polopravdy, nevybíravými slovy napadal své odpůrce: "Souhlasím, že jsem to všechno dělal. Ale to přece byla součást politické hry, měl jsem tam svou roli a tu jsem se snažil hrát, jak nejlépe jsem uměl. A jak jste jistě viděl, docela mě to bavilo. Úkolem politika přece je rozdělovat národ, říkat to, co chtějí slyšet moji voliči, a říkat to tak, abych co nejvíc urazil a ponížil své nevoliče. Pokud jste mě tedy nevolil a měl jste dojem, že vás urážím, beru to jako poklonu, neboť to znamená, že jsem svou roli hrál dobře. Nakonec i toto vězení beru jako divadlo: teď jsem v roli vězně, tak se ji snažím hrát co nejlépe."