Vědecký důkaz nefunkčnosti modlitby

17.10.2022

Mojžíš se modlí za vítězství svého vojska. V minulosti jsem s tím měl problém: druhá strana se jistě taky modlila za vítězství, jak si to má Bůh srovnat? Dnes je mně to bližší: i já se modlím za vítězství Ukrajiny. Ale ono je to celé složitější: jak rozumět prosebné modlitbě, když vím, že často není vyslyšena? Málokdy to funguje tak přesně jako za Mojžíše: "Když měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. Když ruce spouštěl, vítězili Amalečané." Peru se s tím po celý život, a zvlášť od té doby, co zemřeli moji dva mladší sourozenci. Tisíce lidí se modlily za jejich uzdravení...

Marek Vácha cituje americký výzkum, kde někteří lidé před operací věděli, že se za ně někdo modlí, jiní to nevěděli, ale někdo se modlil, a za jiné se nikdo nemodlil. Výsledky operace byly přesto u všech skupin přibližně stejné. Vědecký důkaz nefunkčnosti modlitby. Ano, protože kdyby se naopak prokázalo, že modlitba funguje přesně tak, jak si přejeme, že je to jakýsi automat na plnění našich přání a potřeb, tak by řešila všechny problémy světa a modlili by se opravdu všichni. Ale taky by vznikla spousta nových problémů, jak ukazuje Vácha ve vtipné nadsázce: "Státy se dostanou do ekonomických potíží, protože senioři, podpořeni vroucími modlitbami, přestanou umírat. Nemocnice budou moci zavřít, protože pacienti nebudou. Zkrachují pohřební služby. Organizované skupiny fanoušků se budou modlit za vítězství svého týmu a vyhraje ten klub, co bude mít nejvíc a nejvroucnějších přívrženců. Chudák Bůh! V ledním hokeji to vždycky prohrajeme, protože co zmůže našich statečných deset milionů modlitebníků proti tsunami tří set dvaceti osmi milionů modlitebníků z USA!" (Wakan Tanka, s. 95-96).

Z toho pak vyvozuje jednoduchý závěr: "Produktem modlitby je Duch svatý!" Tedy ne vyslyšení prosby, ale to, že já, případně ti, za které se modlím, dostanu Ducha svatého. Budu schopen líp unést to, čeho se chci modlitbou zbavit. Budu líp chápat smysl nesmyslné události či situace, která mě potkala. Budu míň prosit a víc děkovat. Budu si jistý, že v tom problému nejsem sám, že Bůh je se mnou. Když se modlím za někoho a on o tom ví, tak ví, že se za něj někdo modlí, tedy že někomu na něm záleží - a to je důležitá psychická podpora.

Když se modlím za mnoho lidí, stavím most mezi nimi a sebou, mezi nimi a Bohem. Celý svět vnáším do Božího prostoru. Každé malé zlo, stejně jako každé malé dobro, ovlivňuje v daném směru celý vesmír. A každá modlitba spojuje celý vesmír s Bohem. V našem pozemském prostředí pak posunuje síly na stranu dobra. Ale to vše nemůžu z lidské perspektivy objektivně posoudit, to poznám jenom vírou.

Přeji vám, abyste se modlili a neustávali, i když nikdy nevíte, zda a jak bude vaše modlitba vyslyšena. Jediné, co vám můžu slíbit, je to, že vás bude vaše modlitba stále víc přetvářet k Božímu obrazu. A nejen vás, ale i všechny, za koho se budete modlit.