Nejnovější příspěvky

Většina mladých lidí v Česku se považuje za nevěřící, neuznává existenci jiného než materiálního světa a odmítá jakýkoli vztah k náboženským a duchovním hodnotám. To však nic nemění na skutečnosti, že duchovní hodnoty mají v lidské psychice důležitou funkci: dávají člověku vědomí a pocit jednoty a smysluplnosti života, a proto jsou považovány za ...

Papež pro všechny křesťany, jak se dědí kněžské povolání, z Brna až do Teplic a zase zpět...

"Podzimní zasedání synodálního shromáždění bylo zahájeno silným ekumenickým gestem. Modlitební vigilie se vedle papeže Františka zúčastnilo také mnoho dalších vedoucích představitelů a zástupců různých křesťanských společenství: bylo to jasné a věrohodné znamení vůle kráčet společně v duchu jednoty víry a výměny darů. Tato vysoce významná událost...

Ve své disertační práci v roce 2005 jsem se zabýval pastorací mládeže. Knižně byla vydána pod názvem ZTRACENÁ GENERACE? O duchovním dialogu mezi českou mládeží a katolickou církví. Její téma je stále aktuální. Proto zde budu postupně publikovat některé kapitoly.