Nejnovější příspěvky

Významné osobnosti už desítky let mluví o nutnosti reforem v katolické církvi. Podaří se je konečně uskutečnit?

Postupně se vracím k informacím z jednotlivých biksupských konferencí, které byly prezentovány na Evropské synodě. Zde přináším několik citací ze zemí, které se kloní spíše ke konzervativnímu názorovému směru.

Je to jako dialog hluchých: on jim říká, že Ježíš ho uzdravil, proto musí být prorok. Oni tvrdí, že Ježíš je hříšník, proto ho nemohl uzdravit. On popisuje realitu; oni věří svému přesvědčení, i když je v rozporu s realitou. Když Ukrajinci našli v Buči stovky mrtvých, tvrdili Rusové, že tam žádní mrtví nejsou. Věřili své ideologii, i když byla...

Od mládí mu vadila nesvoboda, kterou musel za komunismu prožívat. Proto začal vymýšlet, jak se dostat přes hranice; po několika neúspěšných pokusech se mu to podařilo. Pět let žil velmi svobodně: procestoval svět, naučil se podnikat a obchodovat, vydělával peníze.