Od listopadu 2020 nahrávám každou středu v 18 hod. na facebook farnosti Teplice a na YouTube krátký komentář (max. 10 minut) k aktuálním událostem. Snažím se je interpretovat v duchu sociální nauky církve. Komentáře najdete zde:

Společnost i církev je rozdělená. Je třeba kultivovat veřejnou diskusi. Ale to neznamená vzdát se hodnot.

Mnoho svátostných manželství končí rozvodem. Církevní rozvod však není možný. Nejsme přísnější než Pán Ježíš?

Před pár týdny se novináři zeptali všech prezidentských kandidátů na jejich víru. Místy to bylo zajímavé. Třeba Josef Středula, který později odstoupil, řekl, že je katolík, ale na otázku, zda je členem nějaké církve, odpověděl záporně. Petr Pavel se označil za nevěřícího, ale zároveň připustil, že ho v dětství silně ovlivnily jeho věřící babičky a...

Benedikt XVI. byl geniální teolog a ušlechtilý člověk. Někteří ale věří, že jeho rezignace byla neplatná, a budou teď po jeho smrti hledat nového papeže.

Bůh nás neustále překvapuje. Do každé situace přináší nová řešení. Vyvede nás i ze současných krizí. Ale potřebuje naši spolupráci.

Nejen křižácké války ve středověku, ale taky kulturní genocida, nejasný postoj k holokaustu, sexuální a mocenské zneužívání v současnosti. Kdy se konečně poučíme?

Mladí lidé žijí v jiné realitě než starší generace. Jak oni vidí církev? Co od ní očekávají? A v čem nám můžou ukázat nové cesty?

Letošní advent není moc nadějný: šetříme na vánočních dárcích, snižuje se životní úroveň. Ale svoboda a lidská důstojnost jsou vyšší hodnoty než materiální komfort.

"Některé církevní zvyklosti jsou zastaralé a nesrozumitelné. Nemějme strach je revidovat." (Papež František)