Od listopadu 2020 nahrávám každou středu v 18 hod. na facebook farnosti Teplice a na YouTube krátký komentář (max. 10 minut) k aktuálním událostem. Snažím se je interpretovat v duchu sociální nauky církve. Komentáře najdete zde:

Ještě se vrátím k mexickému Guadalupe, nejstaršímu a nejnavštěvovanějšímu místu mariánského zjevení na světě. Před lety jsem ho navštívil, působilo na mě podobně jako Lurdy, Fatima, Medžugorje: promodlené místo se silným duchovním nábojem, a zároveň spousta povrchní, kýčovité zbožnosti.

Svět, ve kterém žijeme, se hroutí a možná se blíží k bodu zlomu. Ochrana Země je pro křesťany morální povinností.

Kněžím prokazujeme úctu, oslovujeme je "otče", nosíme jim dary, přepokládáme, že jsou svatí a moudří… Proč?

Riziko svobody

15.11.2023

Chodit do náboženství je nebezpečné; navštěvovat nemocné je trestný čin. Moje zážitky z časů totality, a otazníky dneška: Kam směřuje liberální demokracie? K rozvoji člověka, nebo k jeho úpadku?

13. listopadu je svátek svaté Anežky České a 17. listopadu svátek její příbuzné, svaté Alžběty Durynské. Dvě světice středovaěku. Mají nám ještě co říct?

První zasedání synody nepřineslo zásadní změny. Bylo však samo změnou. A naznačilo směr další cesty.

Tvůrci pokoje

26.10.2023

Mnozí lidé se cítí zraněni a nepřijati církví. Může se i pro ně stát církev domovem?

Zase válka

18.10.2023

Tak máme další válku. Tisíce mrtvých v Izraeli a v Gaze za jediný týden, statisíce mrtvých na Ukrajině za dvacet měsíců. Drastické záběry vybombardovaných měst a zmasakrovaných lidských bytostí. Teď už opravdu platí ta slova papeže Františka, že jsme svědky třetí světové války po částech. Prožíváme nejhorší bezpečnostní situaci za poslední desítky...