Adventní cesty mi dodávají naději

15.12.2022

V posledních týdnech jsem měl možnost v několika různých společenstvích diskutovat s lidmi o synodálním procesu, o potřebě reforem v církvi, o dialogu mezi laiky a klérem. Všude jsem viděl velkou otevřenost a touhu aktivně se do tohoto procesu zapojit. Synodální diskuse, k nimiž nás vyzval papež František, odblokovaly zábrany, zrušily letitá tabu a dodaly mnoha mužům a ženám, laikům i kněžím naději, že proces bude pokračovat i v nejvyšších patrech církve.

Díky vám všem v Českých Budějovicích - Suchém Vrbném, ve Staré Roli u Karlových Varů a v Plzni - Lobzích, ale i těm, kteří se k nám v duchu připojují kdekoli jinde!