Atmosféra na synodě je jiná než dříve

19.10.2023

Včera začalo projednávání posledního, čtvrtého modulu přípravného dokumentu Instrumentum laboris. Celý dopolední program v plénu byl živě vysílán na vatikánském YouTube kanálu. Promluvil na něm relátor synody kardinál Hollerich, úvahy k tématu nabídli dominikán Timothy Radcliffe a koordinátor teologických expertů Dario Vitali.

Modul B3 má název "Spoluúčast, zodpovědnost a autorita" a jeho základní otázka zní: "Jaké procesy, struktury a instituce potřebuje misijní synodální církev?" Účastníci byli požádání, aby zcela svobodně diskutovali o tom, jak by se měly modifikovat církevní struktury, včetně kanonického práva, aby byli zahrnuti do rozhodování všichni pokřtění, nejen klérus?

Atmosféra na synodě je opravdu jiná než dříve. Je to dáno jednak složením účastníků – nejde jen o biskupy, ale také o laiky, včetně žen; jednak prostorovým uspořádáním – všichni sedí ve skupinách po 10-12 lidech kolem kulatých stolů. 

Biskupové si uvědomují, že je to staví do zcela nové pozice: musí přímo naslouchat lidem, jejichž hlas slyšeli doposud jen zprostředkovaně. To je vede k novému pochopení problémů a k přehodnocení svých dosavadních postojů.