Bojím se lidí...

26.04.2023

Bojím se lidí
          kteří jsou přesvědčeni
          že znají Boha

Bojím se lidí
          kteří vědí
          jaké má Bůh úmysly
          s nimi samými
          s druhými lidmi
          i s celým světem

Bojím se lidí
          kteří považují za svou povinnost
          zvěstovat celému světu
          co jim Bůh sdělil

Protože takoví lidé
          mohou být schopni
          ve jménu Božím
          zabít člověka