Boží Trojice 2022: tajemství, srozumitelnost, dialog

20.06.2022

Prožili jsme Noc kostelů: stovky lidí, zájem, prohlížení, dětské aktivity, poslouchání latinských zpěvů apod. Jedna z mála příležitostí, kdy se sekulární společnost nenásilně setkává s křesťanským poselstvím a něco z něj může poznat.

Víra je tajemstvím i pro nás, jistota je nebezpečná

Opakovaně si uvědomujeme nesrozumitelnost své víry pro ostatní. Částečně je to pochopitelné - podobně jako tajemství Trojice je i celá naše víra tajemstvím. Pochopit ji nemůžeme ani my. Tajemství bolesti a zla, dnes i tajemství vykoupení, nebo Božího milosrdenství, to všechno je nad naše chápání. Kdo tvrdí, že chápe, a vnucuje to druhým, je nebezpečný ideolog. A takoví ideologové bojují za svou domnělou pravdu někdy i krvavě - viz sociální sítě.

Jak sdílet víru s pochopením?

Přesto je pro nás víra tak důležitá, že ji chceme sdílet - jak to dělat, abychom si navzájem rozuměli? Jediná cesta: naslouchat, přemýšlet o argumentech druhých, brát je vážně; dát jim zapravdu tam, kde to má smysl; uznat svou hříšnost a chyby církve; sdílet s nimi jejich bolesti - doba krize zvyšuje zájem o spiritualitu; tu lidé hledají, nikoli náboženství. Naše náboženství však spiritualitu nese, jen my ji ukrýváme pod nános formalismu, moralismu a rigorismu. Názor z venku, formulovaný v synodě: církev je tvrdá, nesrozumitelná, pokrytecká (něco hlásá a něco jiného žije...).

Duch vás uvede do celé pravdy

Nejen mluvit o Bohu, ale i s Bohem; nejen zůstat v tichu před tajemstvím, ale i proniknout do něj skrze Ducha. Vnímat jeho vanutí v životech, v příbězích, v jemném vánku, v dialogu. Tam, kde bychom ho nečekali: já v životech zločinců, církev v synodním procesu, někdo ve svých životních tragédiích... Někdy pochopíme i nepochopitelné - třeba Trojici!