Být sám sebou

29.04.2024

Nechci být loutkou
      v ruce mocných
Nechci být poddaným
      totalitního státu či církve
Nechci být objektem zájmu
      reklamních agentur
Nechci být dítětem
      v poslušnosti autorit
Nechci být tupým konzumentem
      mediálních kampaní
Nechci být vězněm
      bez osobní svobody
Nechci být číslem
      v bezejmenném davu

Chci být člověkem
      s vlastní identitou
      s vlastním příběhem
      s vlastním rozumem, citem a vůlí

Chci odpovědně užívat svobodu
      jako největší dar od Boha
      který mě stvořil