Církev, o jaké sní papež František

31.10.2022

To bylo tématem duchovních svičení pro salesián spolupracovníky, která jsem vedl v létě na Lomečku a teď o podzimních prázdninách v Neratově. Podle toho, s jakým ohlasem se obě akce setkaly, myslím, že jde o téma velmi aktuální. Ale proč o něm dělat zrovna duchovní cvičení?

Už víc než třicet let mám sen - o církvi, která vnímá znamení času, je otevřená Božímu Duchu, vstřícná k lidem na okraji; o církvi, v níž neexistuje stav privilegovaných celibátníků a poslušného stáda. Papež František teď začal tento můj sen realizovat. Setkávám se s mnoha lidmi, kteří jeho vizi sdílejí, ale také s jinými, kteří ji odmítají. O čem sní papež, nebo o čem si já myslím, že sní papež (Alan)?

Mezitím se lidstvo topí ve stále hlubších krizích: válečné, ekonomické, ekologické, zdravotní i morální. K tomu, abychom je překonali, nám Bůh nabízí duchovní zdroje. Cestou k jejich nalezení a využití je církev. Ta cesta však má nezpevněný povrch, je klikatá a rozbitá. Aby splnila svůj účel, je třeba ji opravit - reformovat církev.

Tři námitky k tématu exercicií

"Církev není třeba měnit, měnit se musíme my! Když budeme důvěřovat Bohu a odpovědně žít svou víru, tak bude i církev dobře fungovat."

  • Ano, je jistě dobře, když na sobě pracuje každý z nás. Ale individuální etikou nelze nahradit etiku sociální - etiku institucí. O tom mluví jasně sociální nauka církve. Pokud se církvi dlouhodobě nedaří plnit své poslání, a pokud mnozí v ní mnozí křesťané zažívají hluboká zklamání a zranění, nejde jen o selhání jednotlivců, je to systémový problém. Proto je třeba, aby se církev reformovala. Dělá to tak po celé dějiny - "ecclesia semper reformanda est" (Církev má být stále reformována - sv. Augustin).

"Má-li se církev reformovat, je to úkol pro ty, kdo stojí v jejím čele - kněze, biskupy, papeže."

  • Ano, hierarchie jistě má velký díl odpovědnosti. Ale církev tvoří všichni věřící, na základě křtu jsou všichni povoláni, aby naplňovali její poslání. Proto také všichni nesou odpovědnost za její reformu. V současné době k tomu byli přímo vyzváni papežem v rámci synody o synodalitě.

"Reforma církve je téma manažerské a organizační, nikoli teologické či duchovní. Proto nepatří na exercicie."

  • Ano, reforma církve je téma manažerské a organizační, ale stejně tak je to téma teologické a duchovní. Církev založil Ježíš Kristus: teologie zkoumá, jakou církev si přál a jak lze jeho záměr realizovat v naší době; spiritualita hledá, z jakých duchovních pramenů církev žije a jak se má každý křesťan na tomto životě podílet. Proto patří toto téma i na duchovní cvičení.