Další fáze synody

29.11.2022

Do češtiny byl přeložen Dokument pro kontinentální etapu, který shromažďuje názory ze všech 112 biskupských konferencí, které odevzdaly své syntézy. Dostali ho diecézní biskupové, kteří teď mají spolu s diecézním synodálním týmem zformulovat odpověď na tři otázky:

  • "Které intuice po přečtení a modlitbě nad DKE nejsilněji rezonují s živou zkušeností a realitou církve na vašem kontinentu? Které zkušenosti jsou pro vás nové nebo poučné?"
  • "Jaká podstatná napětí nebo rozdíly se po přečtení a modlitbě nad DKE ukazují jako obzvláště důležité z pohledu vašeho kontinentu? Jaké otázky nebo problémy by se tudíž měly v dalších krocích procesu řešit a zvážit?"
  • "Když se podíváme na to, co vyplývá z předchozích dvou otázek, jaké jsou priority, opakující se témata a výzvy k akci, které lze sdílet s ostatními místními církvemi po celém světě a projednávat během prvního zasedání synodálního shromáždění v říjnu 2023?"