Daniel Martinek vysvěcen na kněze

23.06.2024

V sobotu 22. 6. přijak můj synovec Daniel, spolu s dalšími dvěma jáhny, kněžské svěcení.

Příští sobotu 29. 6. ve 14 hod. bude mít primici v Brně-Husovicích.