Evropská kontinentální synoda, čtvrtý den

09.02.2023

Obdivuhodnou práci předvedli členové redakční skupiny, kteří od včerejšího večera zpracovávali text závěrečného dokumentu. Jeho čtení trvalo přes hodinu a půl, musel se k tomu o 40 minut prodloužit ranní blok. Je to pokus o skutečně věrnou reprodukci všech názorů, často protichůdných, které na synodě zazněly. V následné hodinové diskusi zazněly ještě připomínky k některým pasážím. Pak už jen děkování, focení, oběd a loučení. Zůstávají zde jen předsedové biskupských konferencí, kteří budou v pátek a v sobotu diskutovat nad tím, co jsme prodiskutovali. Jsem zvědav, co vymyslí.

U toho závěrečného dokumentu jsme si snad nejvíc uvědomili, do jak náročného, a tedy i dlouhého procesu jsme se pustili. Symbolicky to vyjádřil v závěrečné rozpravě německý biskup Bätzing: "Tohle ještě nejsou letnice! To je spíš zážitek poslední večeře..." Ano, možná nás čeká ještě bolestný velký pátek, než se dobereme k velikonočnímu ránu, a než se taky dočkáme těch opravdových letnic.

Proč? Protože bude třeba vytvořit organizační a metodický rámec pro dlouhodobý dialogický proces, abychom se vyvarovali možných slepých cest. Zatím ani přesně nevíme, k jakému cíli bychom měli směřovat. Zdá se totiž, že na západě Evropy už jsou zásadní reformy na spadnutí, zatímco na východě jsou ještě velmi daleko. My Češi jsme někde uprostřed, proto se u nás oba názorové směry střetávají.

Budeme se muset v zájmu jednoty s reformami rozloučit? Nebo je odložit, možná o desítky let? Nebo je udělat a doufat, že ti, kteří je teď nechápou, postupně pochopí? Nebo se má církev decentralizovat, nečekat na globální řešení a postupovat v různých oblastech různým způsobem a tempem? Nebo si bude každá oblast stát pevně na svém, což by nakonec mohlo vést ke schizmatu?

Všechny tyto otázky stojí před námi. Synoda zatím nepřinesla moc odpovědí, ale přinesla nový způsob práce, kdy si lidé navzájem naslouchají a hledají společné řešení. Celý Boží lid, laici i klérus společně. Zatím se to učíme, tento způsob práce ale musí vejít do všech struktur a organizačních úrovní církve. Dokud se to nenaučíme, nemůžeme ani očekávat žádné velké výsledky.