Kauza Marko Rupnik

21.12.2022

Případ Marka Rupnika je bolestný... Svou roli v něm sehrál i kardinál Tomáš Špidlík.

Toto není pomlouvačná kapmaň nepřátel církve. Tyto informace vycházejí naopak z nitra církve, od věrných katolíků, z ústředí jezuitského řádu, z Kongregace pro nauku víry. Ale jsou výzvou k zásadní změně jejího způsobu fungování.