Kde je spravedlnost?

07.03.2023

V roce 2014 jsem vydal knížku krátkých úvah s názvem DOTÝKAT SE VRCHOLŮ. Některá aktuální témata zde budu postupně nabízet.

Ani jeden bachař z komunistických kriminálů

      nebyl odsouzen

Téměř žádný korupční politik z posledních let

      nebyl odsouzen

Ti, kdo zničili život tisícům lidí

      přesvědčují celý svět o své nevině

      a mnozí jim věří

Kde je spravedlnost?

Ani jeden z biskupů

      kteří zatajovali zločiny pedofilních kněží

      nebyl odsouzen

Ani jeden z kněží

     kteří ve zpovědi znásilňovali lidská svědomí

     nebyl odsouzen

Ti, kdo zničili život tisícům lidí

      přesvědčují celý svět o své nevině

      a mnozí jim věří

Kde je spravedlnost?