Kdo je pro vás blízký člověk?

21.12.2023

Redaktoři Katolického týdeníku se ptali lidí, kteří pracují v sociální a pastorační oblasti, koho vnímají jako blízkého člověka, a z čeho podle nich blízkost vychází. Za sebe jsem odpověděl takto:

Blízký je pro mě především ten, s kým mě spojuje rodinný vztah nebo osobní přátelství. 

Jako kněz bych ale chtěl zmínit vztah pastorační, tedy komu já jsem bližním, jak o tom mluví Ježíš. V průběhu života u sebe vnímám posun od běžných členů církevního společenství k těm, kteří (skoro) žádné blízké lidi nemají, nebo k těm, kterým málokdo rozumí. 

Do první skupiny počítám především vězně – i když už jako vězeňský kaplan nepracuji, stále do věznice docházím a snažím se být jim nablízku. 

Do druhé skupiny počítám ty, kterým chybí pocit blízkosti v církvi, protože v ní prožili psychické, duchovní či sexuální zneužití, nesouhlasí s některými částmi její nauky či praxe, žijí v "neregulérních" partnerských vztazích apod. Tito lidé se na mě často obracejí, a já chci být nablízku i jim.