Kdo jsi, Bože?

27.03.2023

Další úvaha z knížky DOTÝKAT SE VRCHOLŮ

Stále tě neznám, Bože
stále nevím, kdo jsi

Po tolika letech víry
kdy jsem často zakoušel tvou blízkost
a jen málokdy zapochyboval o tvé existenci

Po tolika letech modlitby
kdy jsem ti nesčetněkrát děkoval
ale stále méně tě o něco prosil
neboť jsem pochopil
že to nejdůležitější nabízíš lidem ty sám

Po tolika letech studia teologie
kdy jsem mohl nahlédnout do hloubky tvých
tajemství
ale zároveň jsem se musel bolestně vzdávat
mnoha svých představ o tobě

Snad už aspoň vím, kým nejsi

Nejsi ten děda na mráčku
jak si tě představují lidé, kteří v tebe nevěří
aby si mohli zdůvodnit svou nevěru

Nejsi takový
jak tě často popisují katechismové poučky
a kazatelé všech možných církví
kteří se domnívají, že tě dokonale znají

Nejsi ten
který by každému předem určoval
jak má prožít svůj život
a pak kontroloval, zda člověk splnil jeho plány

Nejsi ten
na koho se tak často odvolávají
křesťanští vychovatelé a církevní autority
když chtějí prosadit svou vůli poukazem na to
že je to vůle tvá