Letnice 2022: Duch svatý a tříbení duchů

13.06.2022

Před týdnem jsem se zúčastnil setkání ročníku po 40 letech. Bylo nás 12 ze 23, velmi různí lidé, včetně dvou mimo službu. I názory různé: klasičtí faráři, kteří nepotřebují synodu a reformy, a jiní, kteří po nich touží. Ale dávné vazby a společné vzpomínky překonaly všechna názorová a zkušenostní pnutí.

Něco takového potřebujeme v celé církvi. V dobách extrémně vyhrocených jako je ta dnešní, jde o velkou milost; o dar Ducha svatého. Potřebujeme ho stejně jako tenkrát: církev se ocitla v situaci tříbení duchů. Tolik protichůdných názorů: otevřít se světu, dialog a společný jazyk se společností (synoda) NEBO uzavřít se do pevnosti, považovat se za svaté a ostatními pohrdat; hlásat evangelium za každou cenu NEBO šířit Boží království projevem lásky nejchudším; vakcíny NEBO antivaxeři; válka na Ukrajině NEBO zastánci Putina jako strážce křesťanských hodnot; synoda a otevřené diskuse o budoucnosti církve NEBO ti, kdo se nezapojili, ale snaží se proces blokovat. Často nejde o protiklady, ale o vzájemně se doplňující pozice.

František: provinciálem rozdělených jezuitů, kardinálem rozdělené diecéze, papežem rozdělené církve; kultura setkávání, smířená rozmanitost - systém, který syntetizuje prvky obvykle běžící opačnými směry, a mocí Ducha svatého vytváří jednotu z rozmanitosti, která respektuje odlišnosti. Říká, že touží po tom, "aby se lidé nehádali, ale zůstali jednotní. A když už se hádají, aby zůstali přáteli."

Potřebujeme to taky v politice, ale i v soukromém životě: jak často se zbytečně vyhrocují problémy v partnerském životě, a místo aby na vztahu pracovali, tak od sebe hned odchází. Jistě, někdy to jinak nejde, ale mělo by to být odpracováno... Nebo teď s Ukrajinci - můžeme najít problémy, jsou to lidé jako my všichni, ale naštěstí se daří hledat spíš to, co nás spojuje - díky za to!

Jistě, někdy to nejde, někdy člověk musí zůstat věrný pravdě a dobru proti zjevné lži a zlu. Kompromis má své hranice. I to je ale potřeba mít jasně zdůvodněné a potvrzené Duchem Božím. Příklad: současná válka.

Tak to přeji i sobě, i vám, i celé církvi, i všem lidem v jejich rodinách i v naší společné politice, třeba když budeme za pár měsíců volit prezidenta. Ať nás Duch svatý vede a sjednocuje, a ať mu pozorně nasloucháme.