Meč sv. Michaela - cyklopouť 2022

23.08.2022
V těžce dostupných končinách od Irska po Izrael se nachází 7 historických poutních míst zasvěcených archandělu Michaelovi. Všechna jsou na jedné přímce, totožné s linií západu Slunce v den letního slunovratu. Tato posvátná linie podle legendy představuje ránu, kterou svatý Michael zasadil ďáblu a poslal ho do pekla. Symbolizuje tak duchovní sílu, která má šířit dobro a vítězit nad zlem.

Jednotlivá místa nejsou spojena žádnými poutními cestami. Tak jsem se rozhodl jednu takovou cestu vytvořit. V neděli 19. června jsem se vydal na kole z Turína na Sacra di San Michele v Piemontu. Odtud jsem jel přes Alpy a přes celou Francii na Mont Saint Michel v Normandii.
Při této ANDĚLSKÉ POUTI jsem se modlil za to, aby se v Evropě a na celém světě prosazovala síla dobra:
- aby skončily války, zvláště na Ukrajině
- aby přestalo zneužívání moci v mezilidských vztazích
- aby se Kristova církev stala pro všechny pramenem duchovní síly.

FOTOGALERIE