Méně kotnrolovat, více milovat (30. neděle v mezidobí)

29.10.2023
"Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe." (Mt 22, 37-39)


Při veřejné diskusi v Litomyšli se kdosi zeptal: "Kdy vlastně z naší církve zmizela láska?" Tomáš Petráček odpověděl jako historik: Asi od 16. století měla církev stále větší snahu kontrolovat – papež kontroloval biskupy, biskupové kněze, kněží své věřící…; jestli jsou každou neděli v kostele, jestli dodržují půsty, chodí ke zpovědi, nespí spolu před svatbou, přispívají do sbírek. Když se ale neustále kontroluje, zbývá málo místa pro lásku.

Já jsem k tomu přidal svou pastorační zkušenost: po desítkách let se na mě obracejí lidé, které jsem kdysi doprovázel krizemi mládí. Teď řeší své manželské nebo pracovní problémy a hledají někoho, kdo by jim naslouchal, chápal je a nesoudil. Říkají: "Nečekám, že to za mě vyřešíš. Ale vím, že tobě na mně záleží, i když dělám jakékoli hlouposti."

Věřím, že dnes nás Duch svatý nás vede k tomu, abychom méně kontrolovali a více milovali.