Navázat se na jednoho vůdce může být nebezpečné!

14.01.2024

Jan Křtitel ukazuje na Ježíše a posílá své učedníky za ním. To není nic samozřejmého! Každý politický i náboženský vůdce přece touží po tom, aby za ním šlo co nejvíc lidí. Často je to přímo smyslem jeho života: rozšiřovat počet svých posluchačů, formovat je podle svých představ. Běda, kdyby mu je chtěl někdo vzít, nebo je chtěl učit něco jiného!

Jan ukazuje na Ježíše. A dává svým učedníkům svobodu, aby šli za ním. Jako se rodiče musí smířit s tím, že jejich děti vylétnou z hnízda, tak se duchovní pastýř musí smířit s tím, že jeho ovečky budou jednat nezávisle; že si najdou jiného pastýře; nebo že půjdou přímo za Ježíšem.

Je to výzva pro všechny: buďme dospělí, tedy samostatní! Je snadné navázat se na jednoho vůdce a ve všem mu věřit. V politice i v církvi. Ale může to být nebezpečné. Nebojme se kriticky myslet, rozlišovat, co si od které autority vezmu a co odmítnu. A pokud chceme za někým jít, tak za Ježíšem.

Obraz Jana Křtitele od litoměřického malíře Arnolda Richtera (1931-2011) v kapli pod Plešivcem.