Noc ani tma nemá nad vámi právo!

17.11.2023

Z mého archivu: Kázání na státní svátek 17. listopadu 2014

Když jsme před 25 lety zvonili klíči a pak začali budovat svobodnou společnost, možná jsme si říkali: konečně jsme se jich zbavili, konečně jsme svobodní, konečně máme pokoj a bezpečí. Francis Fukuyama tehdy napsal knihu o konci dějin – teď už nebudou války, protože neexistují mocenské bloky; už nebude útlak, protože je všude demokracie; už nebude bída, protože je všude tržní ekonomika. Jenže později jsme začali zjišťovat, že to tak jednoduché není. A dnes, po 25 letech, se nám svět jaksi vymyká z rukou: noví agresoři – Rusko a islámský stát – ohrožují světový mír; demokracie je na celém světě v krizi, protože přivádí k moci nezodpovědné a extremistické jednotlivce či skupiny; představu o trvalém ekonomickém růstu jsme definitivně ztratili v důsledku finanční krize.

Pavel: "Až budou lidé říkat: Je pokoj a bezpečí, tu na ně znenadání přitrhne záhuba jako porodní bolesti na těhotnou ženu. Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den překvapil jako zloděj." Ano, prožíváme dobu procitnutí z hezkého snu, ale my křesťané bychom na to měli být připraveni. Jak reagovat? Na to odpovídá Ježíšovo podobenství o hřivnách: nebát se vzít na sebe odpovědnost, být aktivní, trpělivě pracovat na realizaci ideálu, který nám sice v rámci celé společnosti uniká, ale v rámci malého okruhu své rodiny, obce, podniku o něj stále můžeme usilovat. Na webu křesťanských podnikatelů jsem našel interpretaci:

"Pokud bych byl tím hřivnami obdarovaným služebníkem, měl bych s nimi podnikat a rozmnožit je. Výsledkem vlády dobrého krále je prosperující království, obdarovaného pekaře – skvělý chléb, u hudebníka je to hudba, která je potěšením pro jiné a oslavuje Boha. Z této logiky by výsledkem mého podnikatelského obdarování měl být spokojený zákazník, zisková firma, daněmi naplněná státní kasa, loajální zaměstnanci. Část zisku jsem spotřeboval pro sebe a svou rodinu, část jsem investoval do růstu a část jsem daroval na Tvé dílo."

Mnozí se angažujete v politice – ať už v té vysoké celostátní, nebo v té domácí, komunální. Snažíte se podle svého nejlepšího svědomí sloužit obecnému dobru. Dobře znáte tlaky, kterým musíte odolávat, víte, jak politika zasahuje do vaší rodiny, do vašich vztahů, jak vás nutí přistupovat na kompromisy. Přesto vás chci vyzvat: pokud máte ještě sílu, nevzdávejte to! Papež František: "Autentická víra, která nikdy není pohodlná a individualistická, vždycky implikuje hlubokou touhu změnit svět, předávat hodnoty a zanechat po sobě to nejlepší. Všichni křesťané, včetně pastýřů, jsou povoláni mít starost o vytvoření lepšího světa." Totéž platí pro angažovanost v církvi a dalších veřejných strukturách.

A pokud jste staří, nemocní či z jiných důvodů nemůžete být aktivní? Ježíš neříká, v čem konkrétně ty hřivny spočívají; a moudrý psycholog Viktor Frankl nás učí, že hřivnou k rozmnožení může být nejen náš čin, ale také náš čas, který věnujeme vztahům s Bohem a blízkými, nebo naše utrpení, které s odevzdaností neseme. Takže skutečně každý může nějak přispět k tomu, aby náš svět byl lepší, nikdo není úplně bezmocný: "my všichni jsme synové světla a synové dne, noc ani tma nemá nad námi právo!"