Nové pochybnosti, nové odpovědi, nová encyklika

04.10.2023

Těsně před zahájením synody vydal papež František novou encykliku Laudate Deum – Chvalte Boha. Navazuje na encykliku Laudato sii z roku 2015; ještě silnějšími argumenty a naléhavějšími slovy vyzývá lidi k rychlým akcím pro záchranu našeho životního prostředí. 

Zároveň byla zveřejněna odpověď Vatikánu na nejasnosti vyjádřené pěti kardinály (Brandmüller, Burke, Sandoval Íñiguez, Sarah a Zen Ze-kiun): žádají o objasnění otázek týkajících se výkladu Božího zjevení, žehnání svazků osob stejného pohlaví, synodality, kněžského svěcení žen a pokání jako nutné podmínky svátostného rozhřešení. V zásadě jde o zpochybnění obsahu synodních kozultací. Papež obhajuje svá stanoviska trpělivě, podrobně, s mnoha odkazy na Bibli i staré církevní texty. 

Druhá odpověď reaguje na otázky předložené kardinálem Dominikem Dukou jménem ČBK. Týkají se podávání eucharistie rozvedeným osobám v novém svazku; snaží se zpochybnit rozhodnutí plzeňského biskupa, který nabídl těmto lidem cestu k přijímání svátostí. Odpověď ukazuje, že kard. Duka zcela neporozuměl dosavadnímu procesu a církevním vyjádřením v této věci. 

Všechny texty nesou stopy nedávno jmenovaného prefekta Kongregace pro nauku víry Victora Emanuela Fernandeze, papežova blízkého spolupracovníka. Zároveň jistým způsobem předznamenávají synodní jednání a naznačují, že můžeme čekat silné názorové střety.