Novoroční poselství

31.12.2022

Končí rok 2022. Přinesl nám válku na Ukrajině. A dnešní úmrtí emeritního papeže Benedikta možná přinese další otazníky taky do naší církve. Chci vám proto nabídnout poselství k novému roku, které čerpá z moudrosti starých Keltů.

Napřed stručná slova o míru ze sbírky Carmina Gadelica:


Mír mezi bližními,
mír mezi příbuznými,
mír mezi milenci,
v lásce krále života.

Mír mezi tebou a mnou,
mír mezi mužem a ženou,
mír mezi matkou a dětmi,
však Kristův mír je mírem nade všemi.

Ano, po takovém míru jistě všichni toužíme. Abychom ho však dosáhli, je třeba zažehnout plamen lásky, a udržovat ho po celý rok. O tom mluví keltská modlitba, spojená s pevným rozhodnutím; mám ji velice rád, ta slova jsou silná, rád bych je naplnil, ale asi na to nemám:


Dnes ráno zaženu oheň
před zraky svatých andělů nebeských:
před zraky Uriela v nejkrásnějším z tvarů,
před zraky Ariela nesčíslných kouzel -
beze zloby, bez žárlivosti, bez závisti, beze strachu.

Nebudu se obávat nikoho pod sluncem,
krom Božího Syna, jenž mne ochraňuje.
Beze zloby, bez žárlivosti, bez závisti, beze strachu.
Nebudu se obávat nikoho pod sluncem,
krom Božího Syna, jenž mne ochraňuje.

Pane, zažehni i Ty v nitru mého srdce
plamen lásky k bližnímu -
k příteli i nepříteli, k celému mému rodu.
K odvážným i k podlým, ba i k otrokům.

Ach, Synu nejsvětější Marie,
zažehni ve mně plamen lásky
k nejnicotnějšímu z tvorů i ke Jménu nejvyššímu.
Ach, Synu nejsvětější Marie,
od nejnicotnějšího z tvorů až ke Jménu nejvyššímu.

A nakonec požehnání, které podle keltské tradice vyslovil sám svatý Patrik:


Kéž Boží síla nás řídí,
kéž Boží moc nás zachovává,
kéž Boží moudrost je nám učitelem,
kéž nás ruka Páně ochraňuje,
kéž nám cesta Páně ukazuje směr,
kéž nás chrání jeho štít,
kéž nás zástupy Boží střeží
před nástrahami zla
a pokušeními tohoto světa.

Hezký večer a požehnaný nový rok!