Nový biskup podporuje synodní proces

06.04.2024

Už týden po svém nástupu do funkce svolal biskup Stanislav Přibyl diecézní synodní tým, aby s ním konzultoval další postup prací. Sešli jsme se čtyři – kromě biskupa také bývalý generální vikář Martin Davídek, farář z Hrádku nad Nisou Radek Vašinek a já. Vzájemně jsme si sdělili své zkušenosti z dosavadního procesu; shodli jsme se, že synoda nás nejen vede k novému stylu komunikace, ale také se zabývá tématy, které je třeba v církvi urgentně řešit.

Pak jsme hledali způsob, jak narychlo realizovat úkol, který byl stanoven už koncem loňského roku: znovu prodiskutovat základní synodní otázku, tentokrát zejména ve skupinách osob, které se aktivně podílejí na poslání církve. Jelikož zbývalo málo času, dohodli jsme se na vytvoření jen několika skupin v celé diecézi – jáhni, kněží spolu s biskupem, řeholní sestry v Jablonném, komunita salesiánů v Teplicích a dvě skupiny laiků, z nichž jednu tvoří farníci z Teplic a okolí pod vedením Ivy Růžičkové.

Základní otázka zní: JAK MŮŽEME POSÍLIT DIFERENCOVANOU SPOLUZODPOVĚDNOST VŠECH ČLENŮ BOŽÍHO LIDU ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ? Skupiny postupují metodou "rozhovoru v Duchu svatém". Termín pro odeslání odpovědí je 11. dubna 2024, diecézní tým z nich pak vytvoří syntézu. Ta bude spojena se závěry z ostatních diecézí, připojí se vyjádření biskupské konference o vztahu mezi národní a univerzální úrovní církve, a celý text bude zaslán na Sekretariát synody. Z těchto národních syntéz bude poté vypracováno Instrumentum laboris (Pracovní nástroj) pro druhé plenární synodní zasedání, které se koná v říjnu 2024 v Římě.

Zároveň s tímto procesem probíhají na úrovni expertů z celého světa diskuse o tématech, která vzešla z první fáze synody, ale vzhledem k jejich závažnosti i rozsahu je nelze vyřešit v rámci tohoto zasedání. Budou z nich však vytvořeny podklady pro následné změny v kanonickém právu a v některých dalších církevních normách. Jde zejména o tato témata:

  • Formace kněží: jak ji více propojit s životem církve
  • Nominace biskupů: jak do ní zapojit více osob, kleriků i laiků, jaká nastavit kritéria pro budoucí biskupy
  • Vztah mezi svátostí kněžství a mocí: jak zajistit, aby se na rozhodování v církvi mohlo podílet více lidí, nejen kleriků, ale i laiků, nejen mužů, ale i žen (včetně otázky jáhenského svěcení žen)
  • Kontroverzní pastorační a etická témata, zejména z oblasti sexuální morálky
  • Poslání církve v digitálním prostředí
  • Ekuména: eucharistická pohostinnost, ekumenicky přijatelný výkon papežství
Možná se vám zdají takové procesy příliš složité a zdlouhavé. Domnívám se však, že jiná cesta neexistuje: dosavadní diskuse ukázaly, že jsme neřešili spoustu problémů, které už desítky let jen narůstají. Jsem vděčný papeži Františkovi, že měl odvahu se do nich konečně pustit. Ten proces bude ještě dlouhý, ale věřím, že ho už nelze zvrátit.