Ohlédnutí za rokem Hovorů v krčku

04.06.2023

Jedním z příspěvků naší farnosti k synodě o synodalitě jsou Hovory v krčku, jejichž první sérii jsme prožili v tomto školním roce. Podařilo se uskutečnit šest setkání se zajímavými lidmi, počet účastníků kolísal mezi deseti a pětadvaceti. Možná jsem jich očekával víc (místnost v krčku, tedy nad sakristií děkanského kostela, má kapacitu 40 míst), vyvážila to však velká sledovanost záznamů na YouTube, která se pohybovala ve stovkách.

Při výběru hostů jsem se snažil o to, aby mezi nimi byli na jedné straně aktivní zástupci církevního nebo politického života (člen národního synodního týmu, provinciál salesiánů, poslanec parlamentu), a na druhé straně lidé, kteří žijí spíš na okraji církevního společenství (bývalý vězeň, žena, která prožila sexuální zneužívání v církvi, gay partneři). Viděli jsme tedy realitu církve z různých úhlů, a díky tomu jsme snad získali větší pochopení pro lidi (nebo skupiny lidí), o kterých jsme dosud téměř nic nevěděli. To všechno v duchu synodního hesla "Rozšiř prostor svého stanu".

V podobném duchu můžeme pokračovat i v příštím školním roce. Kromě uvedených dvou skupin hostů bych chtěl zvát třeba odborníky na různé etické otázky (válka a mír, ochrana přírody, bioetika…) nebo lidi, kteří pracují v křesťanských médiích, školách či sociálních organizacích. Zároveň vás prosím o spolupráci: budu rád, když navrhnete témata, která vás zajímají, nebo konkrétní osobnosti, s nimiž byste se rádi setkali.